Відмінності| Голосіївський парк

ЗАПРОШУЄМО ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"

Чим нацпарк відрізняється від інших парків?

НПП “Голосіївський” – єдиний в Україні національних природний парк, розташований в межах великого міста. У світі лише декілька подібних прикладів (національні парки у Стокгольмі, Москві, Ріо-де-Жанейро, Найробі).

Різноманітність систем:

На території парку наявні різні за ценотичним складом лісові масиви – дубово-грабові у північній частині та соснові на терасі Дніпра у південній частині, а також різноманітний для рівнинної частини України рельєф, водотоки, джерела, мальовничі ландшафти.

Історичні пам’ятники

Територія НПП „Голосіївський” та прилеглі до нього ділянки мають цікаве історичне минуле, проявами якого є пам’ятки історії, архітектури, а також археології. Тут знайдені рештки поселень скіфської доби, доби бронзи, ранньозалізного часу, декілька давньоруських поселень та городищ. Найбільш відоме з них – Китаївське городище із курганним могильником ІХ-ХІІІ ст.

Столітні дуби

Дуби — Голосіївські велетні — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення значення. статус отриманий у 2016 році. Тринадцять 400-500 літніх дубів у Голосіївському парку отримали статус ботанічних пам'яток природи місцевого значення. У лісах Парку велика кількість вікових дубів. Лише в урочищі Голосіївський ліс нараховується понад 50 екземплярів, які мають обхват 4,5 м і більше.

Рідкісні рослини

В складі флори парку виявлено 650 видів вищих судинних рослин, 118 видів мохоподібних і більше 60 видів афілофороїдних грибів. Деякі з цих видів мають охоронний статус міжнародного, державного або регіонального рівня. Так, із судинних рослин, що зростають на території парку, 5 видів занесені до Додатку І Бернської конвенції, 1 вид – до Європейського Червоного списку, 24 види – до Червоної книги України і 29 видів є регіонально рідкісними

Фауна парку

Надзвичайно цінним та різноманітним є тваринний світ парку. На сьогоднішній день на території НПП «Голосіївський» виявлено 31 вид наземних молюсків, 190 видів комах і 181 вид хребетних тварин (з них кісткових риб – 21, земноводних – 10, плазунів – 6 видів, птахів – 100, ссавців – 44 види).

Парк є важливим центром екологічної просвіти та виховання населення міста Києва, особливо шкільної та студентської молоді. Крім того, парк веде активну участь у природоохоронному та екологічних рухах, організації масових природоохоронних та еколого-освітніх заходів.