Статті| Голосіївський парк

ЗАПРОШУЄМО ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"

Науково-популярні статті:

1.Берест З.Л. Небезпечний арлекін // Газета «Порадниця», № 44 (870). – 2013.
2.Берест З.Л. Что на обед у воробья // Жур. «ZOO-БИЗНЕС». – 2013, № 6. – С. 19-20.
3.Берест З.Л. Прекрасные кавалеры из Красной книги // Жур. «ZOO-БИЗНЕС». – 2013, № 7. – С. 19-20.
4.Берест З.Л. Розы на иве // Жур. «ZOO-БИЗНЕС». – 2013, № 9. – С. 56-57.
5.Берест З.Л. Переселение животных: опасности и риски // Газета «Тайны ХХ века». – 2013, №30. – С. 28-29.
6.Берест З.Л., Андриевская Е.Л. Жук-майка и другие нарывники // Жур. «ZOO-БИЗНЕС». – 2013, № 5. – С. 19-20.

2014 р.

У 2014 р. вийшло з друку 12 наукових робіт (в т.ч. 1 науково-популярна книга), де авторами або співавторами є співробітники наукового відділу та 6 науково-популярних статей в газеті «Порадниця».

1. Прядко О.І., Арап Р.Я. Раритетний флорофонд Національного природного парку «Голосіївський» (м.Київ)//Флорологія та фітосозологія. Т.3-4. – Київ: Фітон, 2014 . – С.121-125.

2.Прядко О.І., Волохова О.В., Арап Р.Я., Крижановська О.Т. Використання наукових досліджень рослинного світу у просвітницькій роботі шляхом формування природничих колекцій // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) ( відп. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін.) - Чернівці: ТОВ Друк Арт, 2014. - С. 333- 336

3.Крижановська О.Т., Прядко О.І., Волохова О.В., Устименко І.П. Використання результатів наукових досліджень збереження рідкісних видів рослин в еколого-просвітницьцій діяльності НПП«Голосіївський»// Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції ( 4-7 червня 2014 р.м. Львів) . - Львів, 2014. - С.213-215.

4.Прядко О., Андрієвська О., Берест З., Арап Р. Озеро Шапарня – важлива складова водно-болотних комплексів НПП «Голосіївський»//Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей). Матеріали III міжнародного науково-практичного круглого столу «Екологія водно-болотних угідь і торфовищ», м. Київ, 3.02.2014 р. - Київ:ТОВ «НТВ «Інтерсервіс», 2014. - С.195-198.

5.Вірченко В., Прядко О. Особливості бріофлори НПП»Голосіївський». // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) ( відп. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін.) - Чернівці: ТОВ Друк Арт, 2014. - С. 32- 34.

6.Андрієвська О., Берест З., Байдашніков О. Антропогенний тиск на представників фауни в умовах НПП «Голосіївський» //Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науко-практичної конференції до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (Світязь, 23-25 квітня 2014 року) - Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. - С. 413-417.

7.Прядко О., Арап Р., Вакаренко Л. Особливості фіторізноманіття соснових лісів НПП»Голосіївський». //Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науко-практичної конференції до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (Світязь, 23-25 квітня 2014 року) - Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. -С.307-310.

8. Прядко О.І., Арап Р.Я. Нові види рослин, включені до Червоної книги України та їх ценотична приуроченість на території НПП «Голосіївський» (м.Київ) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: матеріали III Міжнародної наукової конференції (4-7 червня 2014 р., м.Львів). – Львів, 2014. – С.234 – 237.

9. Прядко О.І., Арап Р.Я., Перегрим М.М., Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А. Оновлений список регіонально рідкісних рослин м. Києва та роль Національного природного парку «Голосіївський» в їх охороні. // Заповідна справа (1)20/2014. – С. 38-42.

10. Прядко О.І., Чорнобров А.Ю., Дацюк В.В. Охрана лесов с Allium ursinum L. в Национальном природном парку «Голосеевский» (г. Киев, Украина). Растительность Восточной Европы и Северной Азии. // Материалі Международной научной конференции (Брянск, 29 сентября – 3 октября 2014 г.) – Брянск, 2014. – 168 с.

11. Прядко О.І., Дацюк В.В., Чорнобров О.Ю. Раритетний лісоценофонд Голосіївського НПП (м.Київ). Природні та антропогенні трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період // Матеріали міжнародної наукової конференції. Чернігів, 2014. – 240с.

12.Крижановська О.Т., Волохова О.В., Устименко І.П. Роль екологічної освіти та виховання для збереження біорізноманіття Національного природного парку "Голосіївський"//Природні та антропогенно трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період: Матеріали міжнародної наукової конференції «Природні та техногеннозмінені екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період» та міжнародної науково-практичної студентської конференції «Структурно-функціональна організація природних і антропогенно трансформованих екосистем прикордонних територій», наукове видання (9-11 жовтня 2014 р., Чернігів, Україна)//. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014, с. 165-167.

13.Волохова Е. В., Крыжановская О. Т., Прядко Э. Н., Радченко Т. Д. Эколого-образовательная и рекреационная деятельность на территории НПП "Голосеевский".//Сборник материалов молодежного научного семинара: «Эколог – профессия будущего» 18-20 ноября //- Кемерово: КузГТУ, 2014.

14. Науково-популярна книга: Первоцвіти – тендітна усмішка весни НПП «Голосіївський». –К.: НУБіП України, 2014. 81 с. (разом з відділом екоосвіти).

2015 р.

За період 2015 р. вийшло з друку 12 наукових робіт.

1. Берест З.Л., Андрієвська О.Л.. Байдашніков О.О., Дубровський Ю.В. Значення дерев із дуплами та іншими природними порожнинами для збереження та відтворення біорізноманіття тварин у Голосіївському лісі. // Актуальні питання біологічної науки. I Міжнародна заочна науково-практична конференція (Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, 25 березня 2015 р. ) - Ніжин, 2015. – С.143-148.

2. Прядко Е.И., Арап Р.Я., Дацюк В.В. Охрана видов рода Epipactis в НПП «Голосеевский» (г. Киев). // Популяционная екология растений и животных: Материалы I Международной молодежной научной крнференции (г. Уфа, 27 апреля 2015 г.). // - Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – С. 229 -240.

3. Волохова О.В., Дацюк В.В., Прядко Е.И. Роль экообразования в охране популяций редких ранневесенних растений НПП «Голосеевский». // Популяционная екология растений и животных: Материалы I Международной молодежной научной конференции (г. Уфа, 27 апреля 2015 г.). // - Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – С. 333-338.

4. Хрутьба А.С., Волохова О.В., Устименко І.П. Шляхи співпраці НПП “Голосіївський” із різними організаціями задля досягнення спільних цілей. Збірник тез /за заг.ред. д.п.н. В.В.Вербицького // Всеукраїнський екологічний форум « Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації», 4-5 березня 2015 року//.- Київ, НЕНЦ, 2015.- с. 313-318.

5. Волохова О.В.,, Радченко Т.Д.. Здійснення неформальної екологічної освіти на території НПП «Голосіївский». Збірник тез /за заг.ред. д.п.н. В.В.Вербицького.//Всеукраїнський екологічний форум « Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації», 4-5 березня 2015 року//.- Київ, НЕНЦ, 2015.- с. 119-126.

6. Петрович О.З., Крижановська О.Т., Непомнящих М.С. Роль заповідних територій в екологічній освіті та вихованні. Збірник тез /за заг.ред. д.п.н. В.В.Вербицького.//Всеукраїнський екологічний форум « Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації», 4-5 березня 2015 року//.- Київ, НЕНЦ, 2015.- с. 62-65.

7. Радченко Т.Д., Крижановська О.Т. Просвітницька діяльність шляхом співпраці закладів освіти та установ природно-заповідного фонду (на прикладі НПП «Голосіївський» та НЕНЦ). Збірник тез /за заг.ред. д.п.н. В.В.Вербицького.//Всеукраїнський екологічний форум « Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації», 4-5 березня 2015 року//.- Київ, НЕНЦ, 2015.- с.230-235.

8. А.С.Хрутьба, О.Т.Крижановська. Волонтерська діяльність у сфері охорони природи Національного природного парку “Голосіївський” Збірник тез /за заг.ред. д.п.н. В.В.Вербицького.//Всеукраїнський екологічний форум « Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації», 4-5 березня 2015 року//.- Київ, НЕНЦ, 2015.- с.230-235.

9. Прядко О.І., Арап Р.Я., Вакаренко Л.П. Раритетні бореальні види на території НПП «Голосіївський» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень». Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції (смт Путила, Чернівецька обл., 24-25 квітня 2015 р.) – Чернівці: Друк Арт., 2015. – С. 29- 32.

10. Устименко І.П., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Природничі музеї та гербарні колекції один із інструментів еколого-просвітницької діяльності. // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень». Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції (смт Путила, Чернівецька обл., 24-25 квітня 2015 р.) – Чернівці: Друк Арт, 2015. – С. 50-53.

11. Дацюк В.В., Година О.О., Прядко Е.М. Вплив рекреаційних навантажень на лісові екосистеми в районі Дідорівського водотоку в НПП «Голосіївський» м. Київ). // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень». Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції (смт Путила, Чернівецька обл., 24-25 квітня 2015 р.) – Чернівці: Друк Арт, 2015. – С. 265-268.

12. Крижановська О.Т., Волохова О.В., Прядко Е.М. Особливості проведення занять на екологічній стежці “Перстень Мавки” НПП «Голосіїївський» для дітей молодшого шкільного віку. // Науково-практична конференція присвячена 20-річчю національного природного парку «Вижницький» (смт Берегомет, Чернівецька обл. 17–19 вересня 2015 року) –Чернівці: Друк Арт, 2015. – С. 252-255.

13. Прядко О.І., Арап Р.Я., Дацюк В.В. Необхідність збереження цілісності природних екосистем долини р. Віта в НПП «Голосіївський» (м. Київ). // Науково-практична конференція присвячена 20-річчю національного природного парку «Вижницький» (смт Берегомет, Чернівецька обл. 17–19 вересня 2015 року) –Чернівці: Друк Арт, 2015. – С. 271-273.

14. Онищенко В.А. Вікові дуби Голосіївського лісу. //Заповідна справа. -1(21), 2015, - С.19-24.

15. Науково-популярна книга: Первоцвіти - тендітна усмішка весни. Ранньовесняні рослини НПП«Голосіївський». /О.І.Прядко, Р.Я.Арап, О.В.Крижановська, (Волохова), О.Т.Крижановська. – К.: Альтерпрес, 2015. – 80 с.

2016 р.

За період 2016 р. вийшло з друку 13 наукових робіт (в т.ч. 1 монографія та 1 стаття за кордоном (Польща).

1. Онищенко В.А., Прядко О.І., Вірченко В.М., Арап Р.Я., Орлов О.О., Дацюк В.В. Судинні рослини і мохоподібні національного природного парку «Голосіївський». – Київ: Альтерпрес, 2016. - 94 с.

2. Drobot, Prjadko, Arap, Kryzanowska, Wolochova. Park Narodo “Holosiyiwski” – Zielone Serce Kiyowa. Poradnik ecologiczny. Eko і My № 2(233), Szczecin, 2016, - P. 22 – 27.

3. Прядко О.І., Арап Р.Я., Дацюк В.В., Волохова О.В. Рідкісні види рослин Святошинсько-Біличанського масиву НПП «Голосіївський» (м. Київ) //Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій». Матеріали четвертої Міжнародної конференції, 16-20 травня 2016 – Київ, 2016. – С. 128-130.

4. Прядко О.І., Волохова О.О., Арап Р.Я., Крижановська О.Т. Роль еколого-освітньої діяльності у збереженні рослинного покриву НПП «Голосіївський» // «Освіта для збалансованого розвитку». Матеріали ІІ-ого всеукраїнського форуму (м. Київ, 13-14 квітня 2016 р.). – Київ, 2016, с. 145-147.

5. Дяченко М.О., Козак О.М., Крижановська О.Т., Волохова О.В., Нігородова С.А. Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні щодо практичного запровадження принципів освіти в інтересах сталого розвитку. // «Освіта для збалансованого розвитку». Матеріали ІІ-ого всеукраїнського форуму (м. Київ, 13-14 квітня 2016 р.). – Київ, 2016. - С. 89-91.

6. Радченко Т.Д.. Волохова О.В. Співробітництво позашкільних навчальних закладів і установ природно-заповідного фонду як крок до збалансованого розвитку України. Матеріали II Всеукраїнського форуму «Освіта збалансованого розвитку» (Київ, 13-14 квітня 2016 р.).- К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С.89-91.

7.Прядко О.І., Арап Р.Я., Дацюк В.В., Волохова О.В.. Национальный природный парк «Голосеевский» в Киеве, его роль в охране биоразнообразия мегаполиса. //«Научные исследования в заповедниках и национальных парках России». Материалы Всероссийской научно-практической конференция с международным участием, посвященной 25-летнему юбилею Национального парка «Водлозерский» (г. Петрозаводск, 29 августа по 4 сентября 2016 г.). – Петрозаводск, 2016, - С. 183-184.

8.Прядко О.І., Арап Р.Я., Волохова О.В., Берест З.Л., Андрієвська О.Л. Долина річки Любки в НПП «Голосіївський» - середовища існування цінного біорізноманіття // Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України: матеріали науково-практичної конференції (м. Святогірськ, 7-8 липня 2016 р.). – Центр екологічної освіти та інформації, Святогірськ, 2016, - С. 69-76.

9. Волохова О.В., Устименко І.П. Екологічні стежки та туристичні маршрути – складова освітньо -виховної роботи в НПП «Голосіївський». // Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України: матеріали науково-практичної конференції (м. Святогірськ, 7-8 липня 2016 р.). – Центр екологічної освіти та інформації, Святогірськ, 2016. - С. 314-320.

10. Онищенко В.А., Прядко О.І., Арап Р.Я. Дацюк В.В. Світлі дубові ліси Святошинсько-Біличанського відділення НПП «Голосіївський» // Збірник матеріалів доповідей учасників Міжнародної наукової конференції «Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі» (до 130-річчя створення «Пам’ятки Пеняцької» - першої природоохоронної території у Європі). Львів – Броди – Пеняки, 26-27 жовтня 2016 р., - С. 189 – 192.

11. Волохова О.В., Іваненко А.В. Наукові підходи до створення екологічних стежок у Святошинсько-Біличанському відділенні Національного природного парку «Голосіївський» //Збірник матеріалів доповідей учасників Міжнародної наукової конференції «Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі» (до 130-річчя створення «Пам’ятки Пеняцької» - першої природоохоронної території у Європі). Львів – Броди – Пеняки, 26-27 жовтня 2016 р. - С. 90-93.

12. Волохова О.В., Устименко І.П. Формування екологічних знань у громади та відвідувачів НПП «Голосіївський» шляхом освітньої та рекреаційної діяльності.//Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення іміджу природозаповідання» (Кременець, 12-13 жовтня 2016 р.)// - Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2016. - С. 191-196.

13. Крижановська О.Т., ВолоховаО.В., Потоцька С.О. Формування кращих практик заповідної справи через систему заходів освіти для сталого розвитку в установах ПЗФ.//Матеріали ІІІВсеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення іміджу природозаповідання» (Кременець, 12-13 жовтня 2016 р.) // - Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2016. - С.197-204.

14. Радченко Т.Д., Волохова О.В.,Крижановська О.Т. Виховна та при родоохоронна роль еколого-просвітницьких конкурсів. Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру// Випуск 2, № 2, 2016. Серія: Педагогічні науки. Серія: Психологічні науки. Серія: Навколишнє середовище та його захист. Серія: Біологічні науки. Серія: Сільськогоподарські науки. // Київ: «НЕНЦ», 2016, с . 310-314

15. Потоцька С.О., Дяченко М.О., Козак О.М., Нігородова С.А., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Співпраця членів партнерської мережі "Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні" задля підвищення екологічної свідомості громади. Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру// Випуск 2, № 2, 2016. Серія: Педагогічні науки. Серія: Психологічні науки. Серія: Навколишнє середовище та його захист. Серія: Біологічні науки. Серія: Сільськогоподарські науки. // Київ: «НЕНЦ», с . 315-328