Наукова діяльність| Голосіївський парк

ЗАПРОШУЄМО ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"

Основні напрямки наукових досліджень НПП:

• узагальнення матеріалів по рослинному та тваринному світу по окремим ділянкам та парку в цілому для кадастрів;
• вивчення флористичного складу території парку та аналіз флори, визначення її наукової та созологічної цінності;
• встановлення ролі НПП «Голосіївський» в охороні біорізноманіття мегаполіса м. Києва;
• виділення синантропної фракції флори та аналіз інвазійних видів, а також розробка рекомендацій по зменшенню їх впливу на природні екосистеми;
• вивчення рослинного покриву та розробка класифікаційних схем на домінантній та флористичній основі (Браун-Бланке);
• виділення раритетного фітоценофонду, характеристика і картування рідкісних рослинних угруповань парку (Зелена книга України);
• ведення фенологічних спостережень в рослинному і тваринному світі та абіотичному середовищі для календаря природи.
• разом з відділами рекреації і освіти створення мережі еколого-пізнавальних стежок та розробка путівників по них;
• встановлення особливостей біорізноманіття функціональних зон парку та визначення ролі заповідної зони;
• моніторинг рідкісних видів флори та фауни на закладених площах;
• виявлення та характеристика важливої ботанічної території IPA на території парку, матеріал ввести до міжнародної бази даних;
• створення геоінформаційної системи (ГІС) на території НПП;
• створення для території НПП «Голосіївський» електронних карт рідкісних видів рослин;
• вивчення біорізноманіття Святошинсько-Біличанського філіалу НПП «Голосіївський».


Літописи природи НПП «Голосіївський»