Принципи роботи екоосвітнього відділу

Відповідно положення «Про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду» затвердженого наказом Мінприроди 26.10.2015 № 399 метою екологічної освітньо-виховної роботи, що здійснюють установи ПЗФ, є цілеспрямований вплив на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів установ ПЗФ стосовно збереження природної спадщини країни, природних комплексів територій та об’єктів ПЗФ, забезпечення підтримки природоохоронної діяльності установ ПЗФ шляхом поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи. Національні природні парки є центрами організації екологічної освіти та виховання, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення людей до збереження природної спадщини. Парк сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації щодо формування екологічної етики й естетики.

Збереження природних та інших цінностей Парку багато в чому залежить від наявності розуміння та підтримки місцевих жителів, органів місцевої влади і місцевого самоврядування, а також відвідувачів, їхнього рівня екологічної свідомості. Інформування місцевого населення та відвідувачів для підвищення їхньої обізнаності має здійснюватися всіма можливими засобами, включаючи передові інформаційні технології – Інтернет, соціальні мережі тощо. Інформація має бути розміщена у всіх місцевих стаціонарних джерелах інформації – бібліотеках, школах, сільських радах, рекреаційних та туристичних центрах тощо. Паралельно має проводитися робота направлена на екопросвіту, особливо серед молоді. Важливим напрямом є залучення до цієї роботи представників місцевої влади та місцевих жителів. Значну роль у цій діяльності відграє проведення навчальних заходів безпосередньо на природних територіях парку, що сприяє кращому сприйняттю розуміння необхідності збереження природних та історико-культурних цінностей парку

Основне стратегічне завдання розвитку еколого-освітньої діяльності – залучення людей до збереження природної спадщини через пропаганду способу життя дружнього до навколишнього природного середовища.

Основні напрями діяльності ПЗУ в галузі екологічної освіти 1. Формування на базі ПЗУ регіональних, національних та міжнародних центрів підготовки кадрів в сфері екологічної освітньо-виховної роботи. 2. Ведення пропагандистської діяльності, особливо через видання праць з проблем заповідної справи. 3. Учбова, науково-дослідна практична та методична робота з учнівською та студентською молоддю шляхом формування та виконання спільних еколого-освітніх програм, проектів, угод, планів-заходів з різними установами та організаціями природоохоронного спрямування. 4. Організація масових еколого-освітніх заходів. 5. Співпраця з громадськими та міжнародними еколого-освітніми організаціями.

Принципи, на яких має базуватись робота екоосвітнього відділу:

 • Відкритість та прозорість
 • Систематичність
 • Постійний розвиток
 • Можливості для творчості
 • Співпраця із профільними організаціями в галузі екологічної освіти та виховання населення
 • Неперервність процесу екологічного навчання

Стратегічне завдання 1. Організація систематичної пропаганди способу життя дружнього до навколишнього природного середовища 

 • Налагодження систематичного надання екологічних знань та поширення екологічного світогляду серед населення (проведення тренінгів, занять на природі, екскурсії екостежками) 
 • Налагодження співпраці із структурами, що займаються екологічною освітою в даному регіоні (школи, гуртки, внз, дит.садки, метод.кабінети, відділи освіти, бібліотеки, УДЕНЦ, Будинок природи, відділи по роботі з населенням екоструктур, державна екологічна академія післядипломної освіти та управління). Визначення потенційних партнерів, розробка спільних програм та заходів в галузі екологічної освіти та пропаганди природоохоронного світогляду.

Стратегічне завдання 2. Створення на базі Парку платформи для розвитку екологічного руху 

 • Організація систематичних неформальних зустрічей екологічних активістів на кшталт GreenDrinks для обміну досвідом, планами, ідеями та ресурсами. 
 • Налагодження роботи із створення та підтримки діяльності екоклубів при навчальних закладах 
 • Робота із створення та підтримки діяльності екоклубів на територіях, прилеглих до Парку 
 • Налагодження співпраці із органами громадської самоорганізації (пріоритет: асоціації, що активно виступають за розвиток ПЗУ; об’єднання, що виступають за збереження біорізномаїття; охорона флори, фауни; поводження з відходами; екоосвіта; розвиток зеленого туризму; асоціації велосипедистів; пропаганда здорового способу життя)

Стратегічне завдання 3. Формування екологічного активу та розвиток екологічного волонтерства 

 • Залучення волонтерів до повсякденної діяльності Парку («Будні природоохоронника», толоки та благоустрій) 
 • Організація програми розвитку лідерських якостей у екоактивістів («Школа з характером») 
 • Волонтерські табори та програми

Стратегічне завдання 4. Створення позитивного іміджу Парку як природоохоронної установи 

 • Організація екологічних конкурсів серед учнівської та студентської молоді («Вчимося заповідати», «Птах-поет», «Нагодуй пташенятко», «Збережи первоцвіти», «Не рубай ялинку», «До чистих джерел», День врятованого дерева) 
 • Проведення та участь в екоблагодійності, флеш-мобам та квестам присвяченим зеленим святам та подіям

Стратегічне завдання 5. Інформування щодо діяльності Парку, екологічних новин та тенденцій 

 • Налагодження співпраці із засобами масової інформації 
 • Участь у виставках та фестивалях (координація екомайданчиків на еко- або етнофестивалях Київщини) 
 • Створення та розвиток інформування населення з екологічних питань за допомогою Інтернет-ресурсів (сайт та соціальні мережі)

Стратегічне завдання 6. Проведення навчання з екологічних питань 

 • Організація систематичного проведення екологічних тренінгів для населення 
 • Організація студентських практик на базу Парку 
 • Налагодження роботи природничих таборів та школи у природі (участь та проведення своїх) 
 • Участь в конференціях та семінарах 
 • Публікації інформаційних матеріалів з природоохоронної тематики 
 • Проведення занять на екологічних стежках Парку 
 • Методичне забезпечення еколого-освітньої діяльності, робота з викладачами та методистами

Створення візіт-центру Парк 
Протягом 2016 року виконані наступні роботи з екоосвіти 30 акцій та заходів (5 майстер-класів, 7 сеансів еко-кіно, 7 зустрічей GreenDrinks, 3 акції з садіння дерев суто волонтерами «Волонтерські толоки», тощо), 35 виступів на радіо та телебаченні(радіо Промінь, Голос Києва, Ера, Громадське, Голос Донбасу, телеканали ТРК Київ, UBR, 5 канал, Інтер, 112, Центральний канал, Україна, ICTVта 5 прес-конференцій (Interfax, Уніан, прес-центри ВРУ, КМР), робота із школами, бібліотеками (більше 40 уроків, тренінгів та ігротек)