Природа

  • Фауна

    Тваринний світ НПП «Голосіївський» є дуже різноманітним. Відмічено 192 види хребетних тварин (21 вид риб, 11 видів земноводних, 7 видів плазунів, 108 видів птахів, 45 видів ссавців), близько 600 видів безхребетних тварин (в тому числі 33 види молюсків, 17 видів галових кліщів та 506 видів комах.
  • Флора

    У НПП «Голосіївський» ведеться робота по інвентаризації видів рослинного і тваринного світу. Найбільш дослідженою територією є територія, яка репрезентує північну частину Лісостепу. За матеріалами науковців Парку в цій частині наводиться 752 види вищих судинних рослин природної флори, 150 культурних видів без природного відновлення, а також 155 видів мохоподібних.
  • Сфагнові мохи в національному природному парку «Голосіївський» та необхідність їх охорони

    В Україні відомо 32 види сфагнових мохів. Це рослини перезволожених місцезростань, насамперед боліт та заболочених хвойних лісів. Для м. Києва, розміщеного на межі Полісся та Лісостепу, в минулому вказували 17 видів сфагнів.