Порядок подання запиту на інформацію

1. Запит на інформацію може бути поданий: 
- на поштову адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035;
- на електронну адресу: golospark@nppg.gov.ua або golospark@ukr.net

2. Запит може бути подано за телефоном: (044) 221-02-72.

3. Запит може бути подано запитувачем особисто до адміністрації Парку, за адресою: вул. Генерала Родимцева, 6А, м. Київ, у робочі дні – з 9.00 до 18.00, напередодні святкових, неробочих і вихідних днів – з 9.00 до 16.45.

4. Форму запиту можна отримати у адміністрації Парку за адресою: вул. Генерала Родимцева, 6А, м. Київ, або на офіційному веб-сайті Парку (http://nppg.gov.ua).

5. Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється у письмовій формі не пізніше, ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно. 

9. У разі якщо запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках: 
1) Парк не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
4) не дотримано вимог до складання та подання запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено: 
   - прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); 
   - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 
  -  підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Форма запиту на інформацію 

Tags