Об'єкти природно-заповідного фонду у межах НПП «Голосіївський» (короткий огляд)

НПП «Голосіївський» знаходиться в місті Києві, у його південній та західній частинах. На сьогоднішній день загальна площа парку становить 10988,14 га, що робить НПП «Голосіївський» найбільш вагомим об’єктом у системі природно-заповідних територій міста Києва.

Ідея охорони природних комплексів на нинішній території НПП «Голосіївський» виникла ще до його створення. Результатом цього стала поява різноманітних об’єктів ПЗФ як загальнодержавного, так і місцевого значення: заказників, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, пам’яток природи. На сьогодні у межах парку наявні 22 об’єкти природно-заповідного фонду. Нижче подана інформація про їхнє розташування з короткою довідкою.

Об'єкти ПЗФ НПП "Голосіївський"
Об'єкти ПЗФ в межах НПП "Голосіївський"
(центральна та південна частини)

 

Об'єкти ПЗФ НПП "Голосіївський"
Об'єкти ПЗФ в межах НПП "Голосіївський" (північна частина)

Території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

«Лісники», ботанічний заказник загальнодержавного значення.

Площа 1110,2 га. 
Створений. Постанова РМ УРСР від 25.08.89 № 223. 
Розташування. Лісниківське ПНДВ: кв. 2, 3, 5, 7-9, 11-14, 17-19, 21, 23-25, 28, 29. 
Рослинність представлена переважно різноманітними лісами. Є озера, водотоки, чагарникові, осокові та очеретяні болота, луки та сухі піщані ділянки. Цінними є дубово-ясеневі ліси з цибулею ведмежою Allium ursinum (Зелена книга України). На території заказника виявлено 22 види рослин і тварин з Червоної книги України (ЧКУ).

Урочище Лісники
Заказник "Лісники", мішаний ліс (фото Години О.)

 

Заказник Лісники
Заказник "Лісники". Сосновий ліс (фото Години О.)

 

Заказник Лісники
Заказник "Лісники". Весняний листяний ліс на схилі долини р. Віта 
(фото Години О.)

 

Заказник Лісники
Заказник "Лісники". Ліс з домінуванням цибулі ведмежої
(фото Години О.)

 

Заказник Лісники
Заказник "Лісники". Один з рукавів р. Віта (фото Години О.)

 

Заказник Лісники
Заказник "Лісники". Озеро Шапарня (фото Шипілова М.)

«Романівське болото», ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення. 

Площа 30 га. 
Створена. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26.07.1979 р. № 143.
Розташування. Комунальне підприємство «Святошинське лісопаркове господарство» (КП «Святошинське ЛПГ»), Святошинське лісництво: кв. 1 (вид. 10-33, 46-49). Евтрофне болото в долині р. Любка. Місце зростання виду з ЧКУ береза низька Betula humilis. За останні 30-50 років відбулися великі зміни рослинності. На даний момент майже все болото є високо травним. Збереглись болотні бореальні види: вовче тіло болотне Comarum palustre, бобівник трилистий Menyanthes trifoliata, образки болотні Calla palustris та деякі інші. 

Романівське болото. Береза низька
Пам'ятка природи "Романівське болото". Береза низька (фото Андрієвської О.)

 

Романівське болото
Пам'ятка природи "Романівське болото" (фото Андрієвської О.)

 

Романівське болото
Пам'ятка природи "Романівське болото" (фото Андрієвської О.)

«Голосіївський ліс», парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Площа 780 га.
Створений. Постанова РМ УРСР від 29.01.60 р. № 105, перезатверджено постановою колегії Держкомприроди УРСР від 30.08.90 р. № 18. 
Розташування. Голосіївське ПНДВ: кв. 1-28. 
Розчленована балками і ярами територія з двома струмками і ставками на них, в яких зберігаються види з ЧКУ – сальвінія плаваюча Salvinia natans та водяний горіх плаваючий Trapa natans. За площею переважає грабово-дубовий ліс з низкою видів з ЧКУ, серед яких підсніжник білосніжний Galanthus nivalis, цибуля ведмежа Allium ursinum, коручка пурпурова Epipactis purpurata, коручка чемерникоподібна Epipactis helleborine, гніздівка звичайна Neottia nidus-avis та інші. Близько половини деревостанів мають вік 100-250 років, багато дерев віком понад 300 років. 

Голосіївський ліс
Голосіївський ліс (фото Години О.)

 

Голосіївський ліс
Голосіївський ліс (фото Години О.)

 

Голосіївський ліс. Озеро Дідорівка
Голосіївський ліс. Озеро Дідорівка (фото Години О.)

 

Голосіївський ліс
На екологічній стежці в Голосіївському лісі (фото Години О.)

 

Голосіївський ліс
Віддалена від житлової забудови частина Голосіївського лісу
(фото Години О.)

«Голосіївський парк ім. М.Т. Рильського», парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Площа 140,9 га. 
Створений. Постанова РМ УРСР Від 29.01.60 р. № 105. 
Розташування. КП УЗН Голосіївського району. 
Струмок зі ставами (Горіхуватський), прилеглими грабово-дубовими і вільховими лісами. Значна частина окультурена, з багатьма видами інтродуцентів. У водних екосистемах Горіхуватського водотоку зростають види, занесені до Червоної книги України (водяний горіх плаваючий), є рідкісні рослинні угруповання з Зеленої книги України (глечиків довтих, водяного горіха плаваючого). У всіх ставках водотоку виявлено новий вид для альгофлори України з класу золотих водоростей - Chrysococcus rufescens.

Голосіївський парк ім. М.Т. Рильського
Голосіївський парк ім. М.Т. Рильського. Став на Горіхуватському струмку (фото Андрієвської О.)

 

Голосіївський парк ім. М.Т. Рильського. Латаття рожеве
Латаття рожеве на нижньому Горіхуватському ставку 
(фото Андрієвської О.)

«Святошинський лісопарк», парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Площа 240,0 га. 
Створений. Постанова колегії Держкомітету УРСР по охороні природи від 26.07.72 р. № 22. 
Розташування. КП «Святошинське ЛПГ», Святошинське лісництво, кв. 122, 123, 131, 132, 133, 135, 136. Дубові та дубово-соснові ліси. Близько 90 га займають насадження сосни віком 150-180 років, у другому ярусі яких – дуб віком до 120 років.

«Пуща-Водицький лісопарк», парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Площа 360,0 га. 
Створений. Постанова колегії Держкомітету УРСР по охороні природи від 26.07.72 р. № 22.
Розташування. Святошинське ЛПГ, Пуща-Водицьке лісництво, кв. 13-16, 27-29, 46, 47, 64, 77, 91, 94, 107-111. Дубові та соснові ліси. Загалом в межах лісопарку виявлено близько 50 видів деревних рослин, серед яких зустрічаються дуби віком 300-400 років, сосни звичайні віком 160-190 років, модрина (деякі дерева віком понад 100 років), сосна Веймутова, сосна румелійська, туя, липа американська, катальпа, бархат амурський, гледичія. У трав’яному покриві трапляються рослини з Червоної книги України – любка дволиста Platanthera bifolia, сон лучний (чорніючий) Pulsatilla pratensis, сон розкритий (широколистий) Pulsatilla patens, лілія лісова Lilium martagon, змієголовник Рюйша Dracocephalum ruyschiana. Досить багатим є тваринний світ. 

Пуща-Водицький лісопарк
Пуща-Водицький лісопарк (фото Андрієвської О.)

Території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення.

«Дачне», лісовий заказник місцевого значення.

Площа 6,0 га. 
Створений. Спільне рішення виконкомів міської та обласної Рад від 10.04.78 р. № 522/173. 
Розташування. КП «ЛПГ «Конча-Заспа», Дачне лісництво: кв. 23 (вид. 4), 27 (вид. 11, 16), 30 (вид. 17), 31 (вид. 4, 13); перелічені виділи не межують між собою. Старий сосновий ліс в умовах свіжого субору з віком деревостану 69-140 років, у травостої велика кількість конвалії травневої.

«Пуща-Водиця», ландшафтний заказник місцевого значення.

Площа 563,0 га. 
Створений. Рішення Київської міськради від 24.10.2002 № 96/256 (із деякими змінами 2007 року). 
Розташування. Святошинське ЛПГ, Київське лісництво: кв. 1 (вид. 10-12, 16, 23-28), кв. 2-5, кв. 6 (вид. 1-5, 7, 9, 10, 12-16), кв. 8-10, 11, 14, 15, 16, кв. 23 (вид. l-12, 15, 17, 20-22); кв. 24, 25, 32; кв. 33 (вид. 1-3, 12, 13, 17); кв. 45, 58, 59; кв.73 (вид. 1-8, 11). Між р. Котурка і шосе Київ – Варшава. Сосновий і дубовий ліс, біля річки – вільховий ліс. Є піщані горби з видами з ЧКУ сон лучний (чорніючий) Pulsatilla pratensis та с. розкритий (широколистий) P. patens, регіонально рідкісними гвоздикою несправжньорозчепиреною Dianthus pseudosquarrosus та лищицею волотистою Gypsophila paniculata.

Заказник Пуща-Водиця
На межі заказника "Пуща-Водиця" (фото Години О.)

 

Заказник Пуща-Водиця
Заказник "Пуща-Водиця" (фото Години О.)

 

Заказник Пуща-Водиця
Заказник "Пуща-Водиця" (фото Години О.)

«Річка Любка», загальнозоологічний заказник місцевого значення.

Площа 163,0 га. 
Створений. Рішення Київської міськради від 24.10.2002. 
Розташування. Святошинське ЛПГ, Святошинське лісництво: кв. 2-4, 7-9. Струмок Любка; болото біля струмка; прилеглі вільхові, дубові та соснові ліси, серед яких є ділянки соснових лісів чорницевих (на крайній південній межі ареалу). Багатий тваринний світ, серед рідкісних видів зустрічаються види, занесені до ЧКУ (жовна зелена Picus viridis, змієїд Circaetus gallicus, видра річкова Lutra lutra, лось європейський Alces alces) та Бернської конвенції (яструб великий Accipiter gentilis, сова сіра Strix aluco, черепаха болотна Emys orbicularis). Межує з пам’яткою природи «Романівське болото».

Заказник Річка Любка
Заказник "Річка Любка" (фото Андрієвської О.)

 

Заказник Річка Любка
Заказник "Річка Любка" (фото Андрієвської О.)

 

Заказник Річка Любка
Боброва хатка в заказнику "Річка Любка" (фото Андрієвської О.)

 

Заказник Річка Любка
Заказник "Річка Любка" (фото Андрієвської О.)

«Колекція лісовода Вінтера», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення.

Площа 0,3 га. 
Створена. Оголошена розпорядженням КМДА від 14.10.97 р. № 1628. 
Розташування. Святошинське ЛПГ, Пуща-Водицьке лісництво: кв. 111 (вид. 25). Ділянка лісу з групою посаджених у 1910-1917 рр. С.В.Вінтером інтродуцентів – 2 дерева сосни Веймутової (Pinus strobus) і 4 дерева модрини сибірської (Larix sibirica).

«Квіткова гірка», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення.

Площа 1,0 га. 
Створена. Рішення Київської міськради № 08/231-1525 від 17.06.20 р. 
Розташування. Святошинське ЛПГ, Святошинське лісництво: кв. 38, вид. 1 (частково) і вид. 2. Сосновий ліс з наявністю видів з ЧКУ сон розкритий Pulsatilla patens і сон лучний Pulsatilla pratensis, вільховий ліс.

«Квіткова», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення.

Площа 11,4 га. 
Створена. Рішення Київської міськради № 08/231-1514 від 17.06.20 р. 
Розташування. ЛПГ «Конча-Заспа», Дачне лісництво: кв. 29 (вид. 6-10, 12, 13, 17). Ці виділи утворюють дві ізольовані ділянки: перша – вид. 13, друга – всі інші виділи. Старий сосновий ліс в умовах свіжого субору і свіжого бору віком 58-105 років (станом на 2020 р.) з наявністю видів з ЧКУ – сон розкритий Pulsatilla patens і сон лучний Pulsatilla pratensis.

Пам'ятка природи "Квіткова"
Пам'ятка природи "Квіткова". Сон розкритий (фото Години О.)

 

Пам'ятка природи "Квіткова"
Пам'ятка природи "Квіткова". Сон розкритий (фото Години О.)

 

Пам'ятка природи "Квіткова"
Пам'ятка природи "Квіткова". Сон лучний (фото Години О.)

 

Пам'ятка природи "Квіткова"
Пам'ятка природи "Квіткова". Сон розкритий (фото Години О.)


«Самбурські дуби», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення.

Створена. Рішення Київської міськради № 357/357 від 26.05.16 р. 
Розташування. Голосіївське ПНДВ: кв. 13 (вид. 2, 6, 7, 8). 10 дерев дуба звичайного віком близько 400 років з обхватом до 509 см (станом на 2013 р.).

«Дуби – Голосіївські велетні», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення. 

Створена. Рішення Київської міськради № 357/357 від 26.05.16 р.
Розташування. Голосіївське ПНДВ: кв. 4 (вид. 5). Два дерева біля лісової дороги поблизу межі з Експоцентром України. Вік 350-400 років.

Дуб М.Ю. Михалка
Дуб М.Ю. Михалка з групи Самбурських дубів (фото Години О.)

 

Самбурські дуби
Самбурські дуби (фото Онищенка В.)

 

Дуби - Голосіївські велетні
Дуби - Голосіївські велетні (фото Години О.)

 

Дуби - Голосіївські велетні
Дуби - Голосіївські велетні (фото Години О.)

«Дуб Петра Могили», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення. 

Створена. Рішення Київської міської ради від 26.05.2016 № 357/357. 
Розташування. Голосіївське ПНДВ: кв. 3 (вид. 18), на стежці від вул. Блакитного, 10 до купальні. Обхват стовбура 480 см на висоті 130 см в 2010 р. 

«Дуби Слави», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення.

Створена. Рішення Київської міськради від 21.02.2013 № 15/9072. 
Розташування. Голосіївське ПНДВ: кв. 4. Чотири дерева обхватом 3,9-7,1 м. Одне з них є найбільшим в НПП «Голосіївський» деревом з обхватом 683 см на висоті 20-50 см і 708 см на висоті 130 см станом на 2011 р., трьохстовбурне. 

Дуб Петра Могили
Дуб Петра Могили (фото Години О.)

 

Дуб Петра Могили
Дуб Петра Могили (фото Години О.)

 

Дуби слави
Екземрляр дуба пам'ятки природи "Дуби слави" (одне з найбільших дерев НПП "Голосіївський", фото Години О.)

«Вікові дерева дуба», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення.

Створена. Розпорядження КМДА від 15.01.99 р. № 57.
Розташування. ЛПГ «Конча-Заспа», Дачне лісництво: кв. 5 (до 2016 р. – кв. 47) (вид. 29), кв. 9 (51) (вид. 2). П'ять дерев дуба звичайного (Quercus robur) віком приблизно 200-300 років, розташованих поблизу лісової дороги, що проходить на відстані 60-90 м від краю лісу. Інформація про 4 дерева цієї групи з обхватом не менше 4,5 м наведена в статті працівників НПП В.А. Онищенка і В.В.Моторного.

Пам'ятка природи "Вікові дерева дуба"
Пам'ятка природи "Вікові дерева дуба" (фото Онищенка В.)
Пам'ятка природи "Вікові дерева дуба"
Пам'ятка природи "Вікові дерева дуба" (фото Онищенка В.)

«Група вікових дерев дуба», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення.

Створена. Рішення Київради від 02.12.99 р. № 147/649. 
Розташування. НДГ Інституту зоології НАН України, ур. Теремки. Точної інформації про розташування немає. 4 дерева дуба звичайного (Quercus robur) віком близько 400 років.

«Дуб Дибун», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення.

Розташування. ЛПГ «Кона-Заспа», Конча-Заспівське л-во: кв. 39, вид. 1 (до 2016 р. – кв. 27, вид. 6), 50.26330° / 30.57426°. Поблизу лісової дороги. Дерево дуба звичайного (Quercus robur) обхватом 466 см на висоті 130 см (у 2017 р). 

Дуб Дибун
Дуб Дибун (фото Онищенка В.)

«Святе цілюще джерело», гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення.

Створена. Оголошена розпорядженням КМДА від 15.01.99 р. № 57.
Розташування. Голосіївське ПНДВ: на межі кв. 3 (вид. 16) і 7 (вид. 3). Джерело біля підніжжя вкритого лісом схилу недалеко від північного берега четвертого ставу Голосіївського каскаду (Мітькиного). Вода джерела за органолептичними та гідрохімічними показниками класифікується як м’яка, слабо мінералізована, лужного типу, має підвищену срібну іонізацію.

Святе цілюще джерело
Святе цілюще джерело (фото Години О.)

«Голосіївські метасеквойї», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення.

Створена. Рішення Київради від 23.12.2010 № 415/5227.
Розташування. Голосіївський парк імені Максима Рильського, в його центральній частині біля дитячих атракціонів. Два дерева метасеквойї китайської (Metasequoia glyptostroboides) віком бл. 70 років.

«Верхнє озеро-став з Китаївського каскаду озер», гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення.

Площа 0,6 га. 
Створена. Рішення Київради від 02.12.99 р. № 147/649. Голосіївське ПНДВ: кв. 16 (вид. 10, 15). Найбільш віддалений від забудови став Китаївського каскаду із частково затопленим вільховим лісом.

Верхнє озера-став Китаївського каскаду
Верхнє озеро-став Китаївського каскаду (фото Години О.)

 

Верхнє озеро-став Китаївського каскаду
Види з Червоної книги України - сальвінія плаваюча та водяний горіх плаваючий. Верхній Китаївський став (фото Андрієвської О.)

 

Верхнє озеро-став Китаївського каскаду
Черепахи болотні. Верхній Китаївський став (фото Години О.)

 

Верхнє озеро-став Китаївського каскаду
Верхнє озеро-став Китаївського каскаду (фото Години О.)

 

Верхнє озеро-став Китаївського каскаду
Верхнє озеро-став Китаївського каскаду (фото Години О.)

За матеріалами статті працівників НПП "Голосіївський":
Потапенко В.Г., Прядко О.І., Онищенко В.А., Дацюк В.В., Арап Р.Я., Андрієвська О.Л., Година О.О. Об'єкти природно-заповідного фонду у межах національного природного парку «Голосіївський» (м. Київ) // Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: зб. наукових праць з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д-ра біол. наук, проф. Т.Л.Андрієнко-Малюк (1938-2016 рр.). – Вип. 4. – К.: Талком, 2020. – С. 74-81.

Фото: Онищенко В., Андрієвська О., Шипілов М., Година О.