Рекреаційна діяльність в НПП "Голосіївський"

Рекреаційна діяльність в Парку здійснюється в зонах регульованої та стаціонарної рекреації, а також у господарській зоні відповідно до чинного законодавства. У своїй діяльності відділ рекреації керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та кабінету Міністрів України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», Положенням про національний природний парк «Голосіївський», Положенням про відділ рекреації та іншими нормативними актами і рекомендаціями. 
Одним з основних завдань національного природного парку «Голосіївський» є створення умов для організованого туризму, відпочинку, оздоровлення та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів. 

Рекреаційна діяльність на території Парку здійснюється відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22.06.2009 № 330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2009 за № 679/16695.

Основними напрямами провадження рекреаційної діяльності на території Парку є:

 • створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об'єктів; 
 • забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, любительське та спортивне рибальство, відповідно до режиму території Парку тощо; 
 • обґрунтування і встановлення допустимого рівня антропогенного навантаження, у тому числі, зумовленого провадженням рекреаційної діяльності, на територію, природні комплекси та об'єкти Парку; 
 • організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах території Парку; 
 • сприяння формуванню у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного надбання.

Рекреаційна діяльність здійснюється Парком, із забезпеченням:

 • створення і функціонування рекреаційної інфраструктури на визначених згідно із законодавством територіях та об'єктах НПП; 
 • організації та інфраструктурного облаштування туристичних та екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок; 
 • координації діяльності Парком суб'єктів рекреаційної діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування з огляду на використання природних та історико-культурних ресурсів у межах території Парку; 
 • створення і ведення інформаційного банку даних щодо рекреаційних закладів, які розташовані в межах території Парку; 
 • участі у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, з'їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації; 
 • вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо організації рекреаційної діяльності на природно-заповідних територіях та об'єктах.


Парк:

 • забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, створення мережі еколого-освітніх та науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення та відвідувачів Парку; 
 • виконує роботи з оцінки рекреаційних ресурсів (природні, історико-культурні, етнографічні тощо); 
 • надає платні послуги, які затверджуються парком відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетним установам природно-заповідного фонду, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1913 із змінами від 02.05.2003 року № 827; 
 • проводить дослідження, пов'язані із забезпеченням провадження рекреаційної діяльності відповідно до законодавства.