Публікації співробітників НПП «Голосіївський»

2020 р.

Андрієвська О.Л., Прядко О.І. До поширення борсука Meles meles L. на території Конча-Заспівської (південної) ділянки НПП «Голосіївський» // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т.2. – Київ, Чернівці: Друк Арт, 2020. – С. 11-14.

Дацюк В.В., Прядко О.І. Особливості соснових лісів національного природного парку «Голосіївський» (м. Київ): фіторізноманіття та созологічна цінність // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т.1. – Київ, Чернівці: Друк Арт, 2020. – С. 85-88.

Онищенко В.А., Вірченко В.М. Epiphytic and epixylic bryophyte communities of Holosiivskyi National Nature Park // Український ботанічний журнал, 2020, т. 77, № 1. – С. 23-33.

Орхідні Національного природного парку «Голосіївський» (під ред. Прядко О.І., Дацюка В.В., Крижановської О.Т.). – Київ, 2020. – 40 с.

Потапенко В.Г., Прядко О.І., Онищенко В.А., Дацюк В.В., Арап Р.Я., Андрієвська О.Л., Година О.О. Об'єкти природно-заповідного фонду у межах національного природного парку «Голосіївський» (м. Київ) // Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: зб. наукових праць з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д-ра біол. наук, проф. Т.Л.Андрієнко-Малюк (1938-2016 рр.). – Вип. 4. – К.: Талком, 2020. – С. 74-81.

Novák P., Willner W., Zukal D., Kollár J., Roleček J., Świerkosz K., Ewald J., Wohlgemuth T., Csiky J., Onyshchenko V. & Chytrý M. 2020. Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. Preslia 92: 1-34.

2019 р.

Волохова Олена. Заняття на екологічних стежках як важливий елемент формування наукового світогляду під час вивчення дисципліни «природничі науки» // Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 21 березня 2019 р.). – Кропивницький, 2019. – С. 230-231.

Волохова О.В. Перспективи розвитку екотуризму на території національного природного парку «Голосіївський». Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 21-22 березня 2019 року, м. Черкаси (Електронний ресурс) у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – С. 135-137.

Волохова О.В., Крижановська О.Т. Залучення молоді до збереження природної спадщини шляхом проведення еколого-освітніх та виховних заходів (на прикладі ННП «Голосіївський») «Біорізноманіття степової зони України: вивчення, збереження, відтворення» (з нагоди 10-річчя створення національного природного парку «Меотида») // Праці науково-технічної конференції (с.Урзуф, 16-18 жовтня 2019 року) / Серія «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 13. – Слов’янськ: Видавництво «Друкарський двір», 2019. – С.276-279.

Волохова О.В., Крижановська О.Т. Заняття на екологічних стежках як важливий елемент розвитку екотуризму на території НПП «Голосіївський. // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (22-23 березня 2019 року, м. Черкаси). У 2-х томах. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. – С.135-137.

Гончар Г.Ю., Дубровський Ю.В., Котенко А.Г., Цвелих О.М. Знахідки комах і хребетних з Червоної книги України у рекреаційних зонах Києва // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3. – Київ, 2019. – С. 93-96.

Жижин М., Прядко О., Тимошенко М. Національні природні парки – найдосконаліша форма збереження біорізноманіття // Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій. Матеріали Міжнародної зоологічної конференції, присвяченої 220 річниці від дня народження О.Завадського (м. Львів – смт. Шацьк, 12-15 вересня 2019 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2019. – С. 75-80.

Клєстов М.Л., Прядко О.І., Гаврись Г.Г., Берест З.Л., Єрьоменко А.В. Раритетна компонента флори та фауни ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Козинський» // Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні : зб. наукових праць з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д.б.н. проф. Т.Л.Андрієнко-Малюк (1938-2016). – Вип. 3. – К.: Талком, 2019. – С. 26-30.

Коломійчук В., Шевера М., Воробйов Є., Орлов О., Прядко О. Erechtites hieraciofolia (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae Bercht. & J. Presl) – новий вид адвентивних рослин для флори Київського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. – 2019, 3(79). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. – С. 37-42.

Онищенко В.А., Прядко О.І. Характеристика цінних ділянок НПП «Голосіївський» в межах Дачного лісництва // Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: зб. наукових праць з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д.б.н. проф. Т.Л.Андрієнко-Малюк (1938-2016) – вип. 3. – К. : Талком, 2019. – С. 50-55.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Дацюк В.В. Адвентивні види рослин у природних екосистемах Святошинсько-Біличанського відділення НПП «Голосіївський» (м. Київ) // Рослини та урбанізація: Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 5 березня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 33-35.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Дацюк В.В., Андрієвська О.Л.  Сучасний стан біорізноманіття Горіхуватського водотоку на території НПП «Голосіївський» і проблеми його збереження // Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: зб. наукових праць з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д.б.н. проф. Т.Л.Андрієнко-Малюк (1938-2016). Вип. 3. – К. : Талком, 2019 . С – 71-76.

Прядко Олена, Дацюк Вадим. Види – трансформери у флорі національного природного парку «Голосіївський» // Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату. III Міжнародна наукова конференція: програма, тези доповідей (Україна, Чернігів, 24-27 вересня 2019 р.). – Чернігів, 2019. – С. 80.

Прядко О.І., Дацюк В.В., Арап Р.Я., Волохова О.В. Адвентивна фракція флори НПП «Голосіївський» // Синантропізація рослинного покриву України: III Всеукраїнська наукова конференція, 26-27 вересня 2019 р., м. Київ. Збірник наукових статей. – Київ: Наш формат, 2019. – С.146-149.

Прядко О.І., Чорнобров О.Ю., Дацюк В.В., Вірченко В.М., Зикова М.О., Андрієвська О.Л. До біорізноманіття дубово-ясеневих лісів долини р. Віта та його ролі у розкладанні відмерлої деревини на території НПП «Голосіївський» // Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-й річниці національному природному парку «Синевир» (Україна, с. Синевир, 18-20 вересня 2019 року). – Синевир, 2019. – С. 77-82.

Устименко І.П., Волохова О.В. Еколого-освітня та рекреаційна діяльність у національному природному парку «Голосіївський» // Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-й річниці національному природному парку «Синевир» (Україна, с. Синевир, 18-20 вересня 2019 року). – Синевир, 2019. – С.274-278.

Цвелих О.М. Нові знахідки рідкісних звірів та птахів на північно-західних околицях Києва // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3. – Київ, 2019. – С. 313-315.

Чорнобров О.Ю., Сотник Л.П., Прядко О.І. Омела австрійська (Viscum austriacum Wiesb) в соснових лісах Національного природного парку «Голосіївський» (м. Київ) // Рослини та урбанізація: Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 5 березня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 84-86.

Olga Krzyżanowska, Olena Wołochowa, Marina Diaczenko, Olena Kozak, Switłana Nihorodowa, Walentyna Kyryczenko. Działalność ekologiczno-edukacyjna i wychowawcza Parku Narodowego «Hołosijiwski» we współpracy z Siecią Partnerską «Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Ukrainie» // Poradnik ecologiczny. Eko i My. №3(267). – Szczecin, 2019. – С.34-37.

2018 р.

Арап Р.Я., Боровик М.О. Сучасний стан популяцій Trapa natans L. s.l. на території НПП «Голосіївський» // Збірник наукових праць з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938-2016 рр.). Випуск другий. – Київ, 2018. – С. 70-73.

Вірченко В.М. До бріофлори Святошинсько-Біличанської ділянки НПП «Голосіївський» // Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація» (Дніпро, 3 березня 2018 р.). – Дніпро, 2018. – С. 12-14.

Волохова О.В., Крижановська О.Т. Основні напрямки та здобутки еколого-просвітницької діяльності НПП «Голосіївський». // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя», присвяченої 20-й річниці створення Яворівського національного природного парку, смт. Івано-Франкове. – Львів: ЗУКЦ, 2018. – С. 240-245.

Волохова О.В., Позіхайло А.Ю., Задерейко В., Крижановська О.Т. Перспективи розвитку екотуризму на території національного природного парку «Голосіївський». Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (22-23 березня 2018 року, м. Черкаси). У 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2018. – С. 314-317.

Волохова О.В., Устименко І.П., Соловянова О.П. Еколого-просвітницькі заходи як інструмент збереження біорізноманіття на території національного природного парку «Голосіївський». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся» (23-25 травня 2018 року), м. Славута Хмельницька обл.) // м. Славута, хмельницька обл., Друкарня ТОВ «Каліграф», 2018. – С. 272-276

Льовочкіна А.М., Волохова О.В. Природничі заняття на екостежках НПП «Голосіївський» з урахуванням еколого-етичних проблем в системі екоосвіти та виховання. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища» (11-12 жовтня 2018 р., м. Чернігів). – С. 334-338.

Льовочкіна А.М., Волохова О.В. Еколого-освітні заходи як елемент формування екологічної культури відвідувачів НПП «Голосіївський». «Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченій 50-ї річниці створенню, Карпатського біосферного заповідника, (Україна, м. Рахів 22–26 жовтня 2018 р.). – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – С. 297-309.

Льовочкіна А.М., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Психологічні та методичні особливості формування екологічної культури дітей молодшого шкільного віку // Актуальні проблеми психології. зб. наук. Праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / за ред. С.Д.Максименка – Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2018. – Т.VII. Екологічна психологія. – Вип. 45. – С. 167-178.

Потоцька С., Козак О., Нігородова С., Дяченко М., Кириченко В., Волохова О., Позіхайло А., Крижановська О. Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» – сучасна платформа для реалізації освітніх проектів задля вирішення глобальних екологічних проблем. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища» (11-12 жовтня 2018 р., м. Чернігів). – С. 347-353.

Прядко О.І. Бореальні види рослин в НПП «Голосіївський» (м. Київ) // Збірник  наукових праць з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938-2016 рр.). Випуск другий. – Київ, 2018. – С. 59-62.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Волохова О.В. Флорокомплекси остепнених угруповань у НПП «Голосіївський» (м. Київ) // «Заповідна справа у степовій зоні України»: Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції до 90-річчя від створення Надморських заповідників (Урзуф, 14-15 березня 2017 року) / Серія «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 2, Т. 2. – Київ, 2017. – С. 136 – 138.

Прядко О.І., Волохова О.В., Дацюк В.В. Адвентивні види НПП «Голосіївський» з високою здатністю до інвазій // Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація» (Дніпро, 3 березня 2018 р.). – Дніпро, 2018. – С. 24-26.

Прядко О.І., Дацюк В.В. Історія дослідження фіторізноманіття Національного природного парку «Голосіївський» // Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища: збірник матеріалів наукових праць II Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 11-12 жовтня 2018 р. – Чернігів: Десна Поліграф, 2018. – С.25-29.

Прядко О.І., Дацюк В.В., Арап Р.Я. Родина Orchydaceae Juss у флорі Національного природного парку «Голосіївський» (м. Київ) // «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся» (Славута, Хмельницька обл., 23-25 травня 2018 року). – Славута, 2018. – С. 166-170.

Радченко Т.Д., Волохова О.В. Виховання екологічної культури шляхом проведення спільних еколого-просвітницьких заходів. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища» (11-12 жовтня 2018 р., м. Чернігів). – С.357-362.

Санковська І.М., Волохова О.В. Використання екологічних дат у просвітницьких заходах системи екологічної освіти, культури та виховання. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища» (11-12 жовтня 2018 р., м. Чернігів). – С.362-367.

Соловянова О.П., Волохова О.В., Устименко І.П. Екологічна освіта – невід’ємна складова екотуризму (на прикладі НПП «Голосіївський») // Матеріали науково-практичної конференції III екологічного Форуму «Екологія промислового регіону». – Слов’янськ: ФОП Бутко В.І., 2018. – С. 341-346.

Сотник Л.П. Дослідження сучасного стану вікових дубів Голосіївського лісу Національного природного парку «Голосіївський» // Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація» (Дніпро, 3 березня 2018 р.) – Дніпро, 2018.– С. 114-116.

Сотник Л.П. Фітопатологічні дослідження дубових деревостанів на території НПП «Голосіївський» в умовах трансформованого середовища // Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища: збірник матеріалів наукових праць II Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 11-12 жовтня 2018 р. – Чернігів: Десна Поліграф, 2018. – С. 123-126.

Устименко І.П., Волохова О.В., Соловянова О.П. Екскурсії екологічними стежками НПП «Голосіївський» – як засіб здійснення краєзнавчого туризму. «Гуцульщина – ХХІ сторіччя: проблеми та перспективи збереження гірської природи та етнічної культури в гуцульському регіоні Українських Карпат в умовах глобалізації». Матеріали науково-практичної конференції, що відбулася у рамках XXV міжнародного Гуцульського фестивалю (м. Яремче, 27 липня2018 року). – Яремче, 2018. – С. 226-229.

2017 р.

Андрієвська О.Л., Цвелих О.М. Сучасна фауна хребетних тварин урочища «Теремки» в НПП «Голосіївський» // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 173-179.

Бабко Р.В., Берест З.Л., Дубровський Ю.В., Кузьміна Т.М., Мильніков О.П. Найпростіші та безхребетні дуплових водойм Національного природного парку «Голосіївський». // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 225-233.

Байдашніков О.О., Берест З.Л. Роль слимаків у лісових ценозах НПП «Голосіївський» // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 180-185.

Берест З.Л. Зооцецидії на деревній та чагарниковій рослинності в НПП «Голосіївський» // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 185-193.

Волохова О.В. Результати наукових досліджень – як інструмент формування екологічних знань у громади та відвідувачів Національного природного парку «Голосіївський». // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 271-280.

Волохова О.В., Дацюк В.В., Устименко І.П. Карпатський вид – бук лісовий (Fagus sylvatica L., Fagaceae) в НПП «Голосіївський» як елемент еколого-освітньої діяльності // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку українських Карпат: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,присвяченої 15-й річниці НПП «Гуцульщина» (8-9 червня 2017 р., м. Косів, Івано-Франківська обл.). –Косів: ПП Павлюк М.Д., 2017 – С. 384-389.

Волохова О.В., Дяченко М.О., Журавель С., Козак О., Крижановська О.Т., Нігородова С., Потоцька С., Цуман Н. Роль організацій громадянського суспільства в реалізації Стратегії ЄЕК ООН щодо освіти в інтересах сталого розвитку // ІІІ-й Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку»: «Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року: завдання освіти щодо її реалізації». – Київ, 2017. – С.149-152.

Волохова О.В., Дяченко М.О., Козак О.М., Крижановська О.Т., Нігородова С.А. Досвід розвитку в Україні мережі партнерств з метою реалізації стратегії ЄЕК ООН щодо освіти в інтересах сталого розвитку. // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Діса Плюс, 2017. – С. 348-363.

Волохова О.В Крижановська О.Т. Території природно-заповідного фонду як ресурсний потенціал розвитку туристичних послуг в Україні // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (23-24 березня 2017 року, м. Черкаси). У 2-х томах // Мін-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 286-290.

Волохова О.В., Крижановська О.Т. Національні природні парки – потужна платформа проведення еколого-освітньої діяльності. Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця // Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя створення національного природного парку «Святі Гори» (21-22 вересня 2017 року). Серія: «Conservation Biologyin Ukraine». – Вип. 5. – Святогірськ, 2017. – С. 155-162.

Дацюк В.В. Раритетний фітоценофонд Національного природного парку «Голосіївський» (м. Київ) // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 242-246.

Дацюк В.В., Прядко О.І. Фітоценотичні особливості Allium ursinum L. на території Голосіївського національного природного парку (м. Київ) // Мат-ли ХІV з’їзду Українського ботанічного товариства (м. Київ, 25-26 квітня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 44.

Клєстов М.Л., Гаврись Г.Г., Прядко О.І., Гальченко Н.П. Природні комплекси ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Козинський» (Київська обл., Обухівський р-н). // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 247-255.

Льовочкіна А.М., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Психолого-педагогічні особливості проведення занять на екологічних стежках для дітей молодшого шкільного віку. // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 281-290.

Онищенко В.А. Синтаксономія рослинності НПП «Голосіївський» // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 139-157.

Онищенко В.А., Моторний В.В. Вікові дерева Конча-Заспівської ділянки Національного природного парку «Голосіївський» та її околиць. // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 79-88.

Онищенко В.А., Прядко О.І. Рослинність Святошинсько-Біличанської частини НПП «Голосіївський» // Зб. статей з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д.б.н., проф. Т.Л.Андрієнко-Малюк (1938-2016). Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К.: Талком, 2017. – С.55-62. 

Прядко О.І., Арап Р.Я., Волохова О.В. Флорокомплекси остепнених угруповань в НПП «Голосіївський» (м. Київ) // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції «Заповідна справа у Степовій зоні України» (до 90-річчя від створення Надморських заповідників), 14-15 березня 2017 року. – Т. 2. – УРЗУФ, 2017. – С. 136-139.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Дацюк В.В. Лісо-болотний комплекс в долині р. Любка – заповідне ядро НПП «Голосіївський» // Зб. статей з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д.б.н., проф. Т.Л.Андрієнко-Малюк (1938-2016). Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – К.: Талком, 2017. – С. 84 – 87.

Прядко О.І., Година О.О. Історія створення Національного природного парку «Голосіївський» // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 79-88.

Прядко О.І., Онищенко В.А., Арап Р.Я., Дацюк В.В. Раритетна компонента флори НПП «Голосіївський». // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку, «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 131-138.

Радченко Т.Д., Волохова О.В. Використання новітніх освітніх практик сталого розвитку в установах ПЗФ (на прикладі співпраці НЕНЦ та НПП «Голосіївський» // ІІІ-ій Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку»: «Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року: завдання освіти щодо її реалізації». – Київ, 2017. – С. 165-168.

Радченко Т.Д., Волохова О.В. Основні здобутки спільної діяльності Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та Національного природного парку «Голосіївський». // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 299-307.

Цвелих О.М. Інвентаризація фауни хребетних тварин урочища «Бичок» у НПП «Голосіївський». // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 року. – Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – С. 168-172.

Onyshchnko V.A., Kolomiychuk V.P., Datsiuk V.V., Pryadko O.I., Virchenko V.V. та ін. Important Plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchnko (editor). – Kyiv: Alterpress, 2017. – 376 p.

2016 р.

Берест З.Л., Андрієвська О.Л. Значення лучних екотопів для збереження та відтворення фауністичного різноманіття в НПП «Голосіївський» // Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (до 130-річчя створення «Пам’ятки Пеняцької» – першої природоохоронної території у Європі): Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Львів–Броди–Пеняки, 26-27 жовтня 2016 року). – Львів: Ліга-Прес, 2016. – С. 47-50.

Волохова О.В., Іваненко А.В. Наукові підходи до створення екологічних стежок у Святошинсько-Біличанському відділенні Національного природного парку «Голосіївський» // Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (до 130-річчя створення «Пам’ятки Пеняцької» – першої природоохоронної території у Європі): Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Львів–Броди–Пеняки, 26-27 жовтня 2016 року). – Львів: Ліга-Прес, 2016. – С. 90-93.

Волохова О.В, Крижановська О.Т., Устименко І.П. Студентські практики НПП «Голосіївський» як складова професійно-технічної освіти для збереження видового і ландшафтного різноманіття // «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій». Матеріали конференції 25-27 травня 2016 р. – Камʼянець-Подільський, 2016. – С. 157-159.

Волохова О.В., Устименко І.П. Екологічні стежки та туристичні маршрути – складова освітньо-виховної роботи в НПП «Голосіївський». // Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України: матеріали науково-практичної конференції (м. Святогірськ, 7-8 липня 2016 р.). – Святогірськ: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С. 314-320.

Волохова О.В., Устименко І.П. Формування екологічних знань у громади та відвідувачів НПП «Голосіївський» шляхом освітньої та рекреаційної діяльності. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення іміджу природозаповідання» (Кременець, 12-13 жовтня 2016 р.). – Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2016. – С. 191-196.

Година О., Волохова О., Устименко І. Національний природний парк «Голосіївський» – місце збереження об’єктів історико-культурної спадщини Київщини // Еколого-просвітницький краєзнавчий журнал «Край» НПП «Кременецькі гори». Спецвипуск. – 2016, №2. – Кременець, 2016. – С. 10-12.

Дяченко М.О., Козак О.М., Крижановська О.Т., Волохова О.В., Нігородова С.А. Практики та інструменти партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» щодо практичного запровадження принципів освіти в інтересах сталого розвитку. // Матеріали ІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ, 13-14 квітня 2016 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С. 89-91.

Крижановська О.Т., Волохова О.В., Потоцька С.О. Формування кращих практик заповідної справи через систему заходів освіти для сталого розвитку в установах ПЗФ. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення іміджу природозаповідання» (Кременець, 12-13 жовтня 2016 р.). – Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2016. – С. 197-204.

Онищенко В.А., Прядко О.І., Арап Р.Я. Дацюк В.В. Світлі дубові ліси Святошинсько-Біличанського відділення НПП «Голосіївський» // Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (до 130-річчя створення «Пам’ятки Пеняцької» – першої природоохоронної території у Європі): Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Львів–Броди–Пеняки, 26-27 жовтня 2016 року). – Львів: Ліга-Прес, 2016. – С. 189 – 192.

Онищенко В.А., Прядко О.І., Вірченко В.М., Арап Р.Я., Орлов О.О., Дацюк В.В. Судинні рослини і мохоподібні національного природного парку «Голосіївський». – Київ: Альтерпрес, 2016. – 94 с.

Потоцька С.О., Дяченко М.О., Козак О.М., Нігородова С.А., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Співпраця членів партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» задля підвищення екологічної свідомості громади. Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. – Вип. 2, № 2, 2016. Серія: Педагогічні науки. Серія: Психологічні науки. Серія: Навколишнє середовище та його захист. Серія: Біологічні науки. Серія: Сільськогоподарські науки. – Київ: НЕНЦ, 2016. – С. 315-328.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Берест З.Л., Андрієвська О.Л., Волохова О.В. Долина річки Любки в НПП «Голосіївський» – середовища існування цінного біорізноманіття // Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України: матеріали науково-практичної конференції (м. Святогірськ, 7-8 липня 2016 р.). – Святогірськ: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С. 69-76.

Прядко Е.И., Арап Р.Я., Дацюк В.В., Волохова О.В. Национальный природный парк «Голосеевский» в Киеве, его роль в охране биоразнообразия мегаполиса. // Научные исследования в заповедниках и национальных парках России: Тезисы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 25-тилетнему юбилею биосферного резервата ЮНЕСКО «Национальный природный парк «Водлозерский» (Петрозаводск, 29 августа – 4 сентября 2016 года). – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2016. – С. 183-184.

Прядко О., Арап Р., Дацюк В., Волохова О. Рідкісні види рослин Святошинсько-Біличанського масиву НПП «Голосіївський» (м. Київ). Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих території: реалізація природоохоронних стратегій. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції (16-20 травня 2016 року, Київ, Україна). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – С. 128-130.

Прядко О.І., Волохова О.О., Арап Р.Я., Крижановська О.Т. Роль еколого-освітньої діяльності у збереженні рослинного покриву НПП «Голосіївський» // «Освіта для збалансованого розвитку». Матеріали ІІ-ого всеукраїнського форуму (м. Київ, 13-14 квітня 2016 р.). – Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С. 145-147.

Радченко Т.Д., Волохова О.В. Співробітництво позашкільних навчальних закладів і установ природно-заповідного фонду як крок до збалансованого розвитку України. // «Освіта для збалансованого розвитку». Матеріали ІІ-ого всеукраїнського форуму (м. Київ, 13-14 квітня 2016 р.). – Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С. 28-30. 

Радченко Т.Д., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Виховна та природоохоронна роль еколого-просвітницьких конкурсів. Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру // Випуск 2, № 2, 2016. Серія: Педагогічні науки. Серія: Психологічні науки. Серія: Навколишнє середовище та його захист. Серія: Біологічні науки. Серія: Сільськогосподарські науки. – Київ: НЕНЦ, 2016. – С. 310-314.

Drobot, Priadko, Arap, Kryzanowska, Wolochova. Park Narodowy «Holosiyiwski» – Zielone Serce Kiyowa. // Poradnik ecologiczny. Eko i My. № 2(233). – Szczecin, 2016. – P. 22-27.

2015 р.

Берест З.Л., Андрієвська О.Л.. Байдашніков О.О., Дубровський Ю.В. Значення дерев із дуплами та іншими природними порожнинами для збереження та відтворення біорізноманіття тварин у Голосіївському лісі. // Актуальні питання біологічної науки. I Міжнародна заочна науково-практична конференція (Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, 25 березня 2015 р. ). – Ніжин, 2015.

Волохова О.В., Дацюк В.В., Прядко Е.М. Роль экообразования в охране популяций редких ранневесенних растений НПП «Голосеевский» // Популяционная экология растений и животных: Материалы I Международной молодёжной научной конференции (г. Уфа, 27 апреля 2015 г.). – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – С. 229-240.

Волохова Е.В., Крыжановская О.Т., Прядко Е.И., Арап Р.Я. Современные формы коллекций в экологообразовательной деятельности как один из путей сохранения растительного мира НПП «Голосеевский». // Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов: материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Н.В.Смольского. (7-9 октября 2015, Минск, Беларусь). / В двух частях. Часть 1. Секция 2. Современные направления изучения ботанических коллекций для сохранения и рационального использования биоразнообразия растительного мира. Нац. акад. наук Беларуси [и др.]; редкол.: В.В. Титок [и др.]. – Минск: Конфидо, 2015. – С. 307-312.

Волохова Е.В., Прядко Э.Н., Радченко Т.Д. Национальный природный парк «Голосеевский» – место проведения неформального экологического образования и формирования экологической культуры населения // Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения». Том 2. Юргинский технологический институт. – Томск: изд-во Томского политехнического ун-та, 2015. – С.74-78.

Волохова О.В., Радченко Т.Д. Здійснення неформальної екологічної освіти на території НПП «Голосіївський» // Всеукраїнський екологічний форум «Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації», 4-5 березня 2015 року. Збірник тез /за заг. ред. д.п.н. В.В.Вербицького. – Київ: НЕНЦ, 2015. – С. 119-126.

Волохова Е.В., Радченко Т.Д. Сотрудничество общеобразовательных учебных заведений и учреждений природно-заповедного фонда как шаг к сбалансированному развитию Украины // XXI Международная научно-практическая конференция «Экологическое образование для устойчивого развития: теория, педагогические инновации и действительность» (Москва, 25-26 июня 2015 г.): тезисы докладов и презентаций. Научное издание. / Неправительственный экологический Фонд им. В.И.Вернадского, МЭО Российский Зеленый крест, Академия МНЭПУ, Российская экологическая академия, МЭО «Гринлайф», сост. С.А.Степанов, Г.Р.Исакова. – М.: Издательство МНЭПУ, 2015. – С. 155-171.

Дацюк В.В., Година О.О., Прядко Е.М. Вплив рекреаційних навантажень на лісові екосистеми в районі Дідорівського водотоку в НПП «Голосіївський» (м. Київ) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2015 р., смт. Путила, Чернівецька обл., Україна). – Чернівці: Друк Арт, 2015. – С. 265-268.

Крижановська О.Т., Волохова О.В., Прядко Е.М. Особливості проведення занять на екологічній стежці «Перстень Мавки» НПП «Голосіївський» для дітей молодшого шкільного віку.// Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті збалансованого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція присвячена 20-річчю національного природного парку «Вижницький», 17-19 вересня 2015 року. – Чернівці: Друк Арт, 2015. – С.252-256.

Онищенко В.А. Вікові дуби Голосіївського лісу. // Заповідна справа. – 1(21). – 2015. – С.19-24.
Первоцвіти – тендітна усмішка весни. Ранньовесняні рослини НПП «Голосіївський» / О.І.Прядко, Р.Я.Арап, О.В.Крижановська (Волохова), О.Т.Крижановська. – К.: Альтерпрес, 2015. – 80 с.

Петрович О.З., Крижановська О.Т., Непомнящих М.С. Роль заповідних територій в екологічній освіті та вихованні. // Всеукраїнський екологічний форум «Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації», 4-5 березня 2015 року. Збірник тез /за заг. ред. д.п.н. В.В.Вербицького. – Київ: НЕНЦ, 2015. – С. 62-65.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Вакаренко Л.П. Раритетні бореальні види на території НПП «Голосіївський» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2015 р., смт. Путила, Чернівецька обл., Україна). – Чернівці: Друк Арт, 2015. – С. 29.

Прядко Е.И., Арап Р.Я., Дацюк В.В. Охрана видов рода Epipactis  в НПП «Голосеевский» (г. Киев). // Популяционная экология растений и животных: Материалы I Международной молодежной научной конференции (г. Уфа, 27 апреля 2015 г.). – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – С. 229-240.

Радченко Т.Д., Крижановська О.Т. Просвітницька діяльність шляхом співпраці закладів освіти та установ природно-заповідного фонду (на прикладі НПП «Голосіївський» та НЕНЦ). Збірник тез /за заг. ред. д.п.н. В.В.Вербицького. // Всеукраїнський екологічний форум «Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації», 4-5 березня 2015 року. – Київ: НЕНЦ, 2015. – С. 230-235.

Устименко І.П., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Природничі музеї та гербарні колекції один із інструментів еколого-просвітницької діяльності // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2015 р., смт. Путила, Чернівецька обл., Україна). – Чернівці: Друк Арт, 2015. – С. 50-53.

Хрутьба А.С., Волохова О.В., Устименко І.П. Шляхи співпраці НПП «Голосіївський» із різними організаціями задля досягнення спільних цілей. // Всеукраїнський екологічний форум «Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації», 4-5 березня 2015 року. Збірник тез /за заг. ред. д.п.н. В.В.Вербицького. – Київ: НЕНЦ, 2015. – С. 313-318.

Хрутьба А.С., Крижановська О.Т. Волонтерська діяльність у сфері охорони природи Національного природного парку «Голосіївський». Збірник тез /за заг. ред. д.п.н. В.В.Вербицького. // Всеукраїнський екологічний форум «Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації», 4-5 березня 2015 року. – Київ: НЕНЦ, 2015. – С. 230-235.

2014 р.

Андрієвська О., Берест З., Байдашніков О. Антропогенний тиск на представників фауни в умовах НПП «Голосіївський» //Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науко-практичної конференції до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (Світязь, 23-25 квітня 2014 року). – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. – С. 413-417.

Вірченко В., Прядко О. Особливості бріофлори НПП»Голосіївський». // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) (відп. ред. І. В. Скільський; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін.). – Чернівці: ТОВ Друк Арт, 2014. - С. 32- 34.

Волохова О. Специфіка проведення занять для дітей на екологічних стежках національного природного парку «Голосіївський» // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науко-практичної конференції до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (Світязь, 23-25 квітня 2014 року). – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. – С. 547-551.

Волохова О., Крижановська О. Використання результатів наукових досліджень в еколого-просвітницькій роботі – один із інструментів збереження біорізноманіття в НПП «Голосіївський» // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища: Збірник наукових праць; за ред. проф. Д.В. Лико. – Рівне, 2013. – С. 40-45.

Волохова О.В., Крижановська О.Т. Еколого-освітня діяльність у співпраці із громадськими організаціями як чинник збереження водно-болотних комплексів НПП «Голосіївський». //Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей). Матеріали III Міжнародного науково-практичного круглого столу «Екологія водно-болотних угідь і торфовищ», м. Київ, 3.02.2014 р. – Київ: ТОВ «НТВ «Інтерсервіс», 2014. – С. 63-65.

Волохова Е. В., Крыжановская О. Т., Прядко Э. Н., Радченко Т. Д. Эколого-образовательная и рекреационная деятельность на территории НПП «Голосеевский» // Сборник материалов молодежного научного семинара «Эколог – профессия будущего», 18-20 ноября. – Кемерово: КузГТУ, 2014.

Волохова В.О., Крижановська О.Т, Радченко Т.Д. Просвітницька діяльність НПП «Голосіївський» у співпраці із закладами освіти як один із шляхів формування свідомості ощадливого природокористування заповідних територій. // Флорологія та фітосозологія. – Т. 3-4. – Київ: Фітон, 2014. – С. 319-323.

Дацюк В., Година О., Волохова О. Комплексність наукових, еколого-освітніх та рекреаційних розробок національного природного парку «Голосіївський». //Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науко-практичної конференції до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (Світязь, 23-25 квітня 2014 року). – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. – С. 563-567.

Крижановська О., Волохова О., Радченко Т. Форми і методи проведення неформальної екологічної освіти на території національного природного парку «Голосіївський» // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науко-практичної конференції до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (Світязь, 23-25 квітня 2014 року). – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. – С. 583-587.

Крижановська О.Т., Волохова О.В., Устименко І.П. Роль екологічної освіти та виховання для збереження біорізноманіття Національного природного парку «Голосіївський» // Природні та антропогенно трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період: Матеріали міжнародної наукової конференції «Природні та техногенно змінені екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період» та міжнародної науково-практичної студентської конференції «Структурно-функціональна організація природних і антропогенно трансформованих екосистем прикордонних територій», наукове видання (9-11 жовтня 2014 р., Чернігів, Україна). – Чернігів: видавець Лозовий В.М., 2014. – С. 165-167.

Крижановська О.Т., Прядко О.І., Волохова О.В., Устименко І.П. Використання результатів наукових досліджень збереження рідкісних видів рослин в еколого-просвітницькій діяльності НПП «Голосіївський» // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: матеріали ІІІ Міжнародної наукової  конференції (4-7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 213-215.

Первоцвіти. Тендітна усмішка весни НПП «Голосіївський»: науково-популярне видання / О.І.Прядко, Р.Я.Арап, О.В.Крижановська (Волохова), О.Т.Крижановська. – К.: НУБіП України, 2014. – 81 с.

Прядко О., Андрієвська О., Берест З., Арап Р. Озеро Шапарня – важлива складова водно-болотних комплексів НПП «Голосіївський» //Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей). Матеріали III міжнародного науково-практичного круглого столу «Екологія водно-болотних угідь і торфовищ», м. Київ, 3.02.2014 р. – Київ:ТОВ «НТВ «Інтерсервіс», 2014. – С.195-198.

Прядко О.І., Арап Р.Я. Раритетний флорофонд Національного природного парку «Голосіївський» (м.Київ) //Флорологія та фітосозологія. Т.3-4. – Київ: Фітон, 2014 . – С.121-125.

Прядко О.І., Арап Р.Я. Нові види рослин, включені до Червоної книги України та їх ценотична приуроченість на території НПП «Голосіївський» (м. Київ) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: матеріали III Міжнародної наукової конференції (4-7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С.234 – 237.

Прядко О., Арап Р., Вакаренко Л. Особливості фіторізноманіття соснових лісів НПП»Голосіївський». //Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науко-практичної конференції до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (Світязь, 23-25 квітня 2014 року). – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. – С.307-310.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Вакаренко Л.П., Дацюк В.В., Крижановська О.Т. Вплив урбанізації на поширення Galanthus nivalis L. в м. Києві та роль НПП «Голосіївський» в його охороні // Рослини та урбанізація: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація» (Дніпропетровськ, 25-26 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ ТВГ «Куніца», 2014. – С. 83-86.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Перегрим М.М., Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А. Оновлений список регіонально рідкісних рослин м. Києва та роль Національного природного парку «Голосіївський» в їх охороні. // Заповідна справа (1)20/2014. – С. 38-42.

Прядко О.І., Волохова О.В., Арап Р.Я., Крижановська О.Т. Використання наукових досліджень рослинного світу у просвітницькій роботі шляхом формування природничих колекцій // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) (відп. ред. І.В.Скільський; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін.). – Чернівці: ТОВ Друк Арт, 2014. – С. 333- 336.

Прядко О.І., Дацюк В.В., Чорнобров О.Ю. Раритетний лісоценофонд Голосіївського НПП (м.Київ). Природні та антропогенні трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період // Матеріали міжнародної наукової конференції. Чернігів, 2014. – 240с.

Прядко О.І., Чорнобров А.Ю., Дацюк В.В. Охрана лесов с Allium ursinum L. в Национальном природном парке «Голосеевский» (г. Киев, Украина) // Растительность Восточной Европы и Северной Азии. Материалы Международной научной конференции (Брянск, 29 сентября – 3 октября 2014 г.) – Брянск, 2014. – 168 с. 

2013 р.

Берест З.Л. Небезпечний арлекін // Газета «Порадниця», № 44 (870). – 2013.

Берест З.Л. Что на обед у воробья // Жур. «ZOO-БИЗНЕС». – 2013, № 6. – С. 19-20.

Берест З.Л. Прекрасные кавалеры из Красной книги // Жур. «ZOO-БИЗНЕС». – 2013, № 7. – С. 19-20.

Берест З.Л. Розы на иве // Жур. «ZOO-БИЗНЕС». – 2013, № 9. – С. 56-57.

Берест З.Л. Переселение животных: опасности и риски // Газета «Тайны ХХ века». – 2013, №30. – С. 28-29.

Берест З.Л., Андриевская Е.Л. Жук-майка и другие нарывники // Жур. «ZOO-БИЗНЕС». – 2013, № 5. – С. 19-20.

Берест З.Л., Байдашников О.О., Андрієвська О.Л., Цвелих О.М. Екологічне значення видів-вселенців у біотопах НПП «Голосіївський» // Цілі збалансованого розвитку для України: матеріали Міжнародної конференції (Київ, 18-19 червня 2013 р.) – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С.185-188. 

Вірченко В.М., Година О.О. Доти НПП «Голосіївський» (м. Київ) як оселище для мохів // Рослини та урбанізація: матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація» (Дніпропетровськ, 19-20 березня 2013 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ ТВГ «Куніца», 2013. – С. 23-25.

Вірченко В.М., Прядко О.І. Осередок сфагнових мохів у м. Києві (НПП «Голосіївський») // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей): мат-ли Міжнародної конференції (Київ, 1.02.2013 р.). – Київ: ДІА, 2013. – С. 28-30.

Волохова О.В., Крижановська О.Т. Організація екскурсійно-просвітницької роботи в НПП «Голосіївський». Досвід інтерпретації дикої природи в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 березня 2013 року, Одеса–Миколаїв: СПД Хавроненко В.В., 2013. – С. 41-44.

Волохова О.В., Крижановська О.Т. Організація екскурсійно-просвітницької роботи в НПП «Голосіївський. Досвід інтерпретації дикої природи в Україні: Матеріали науково-практичного семінару «Менеджмент екологічних стежок», 21 квітня 2013 р. – Одеса–Карадаг: СПД Хавроненко В.В., 2013 – С. 23-26.

Дубровский Ю.В., Цвелых А.Н. Значение парковых прудов для сохранения позвоночных животных в пределах мегаполиса // Вiд заповідання до збалансованого природокористування: Матеріали Міжнародної наукової конференції (20-22 березня 2013 р., м. Донецьк), Донецьк. – 2013. – С. 121-122.

Крижановська О., Волохова О. Проведення неформальної екологічної освіти на території Національного природного парку «Голосіївський» в контексті сталого розвитку: Ріо+20: перспективи розвитку в українському вимірі: матеріали Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (Київ, 23-25 квітня 2013 р.). – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – С. 125-127.

Прядко О.І., Арап Р.Я. Поширення та ценотична роль Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B.Lehm. в Національному природному парку «Голосіївський» // V відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я (Херсон, 25 квітня 2013 р.). Збірка тез доповідей. – Херсон, 2013. – С. 65.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Андрієвська О.Л., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Водно-болотні комплекси НПП «Голосіївський» – середовища існування цінного біорізноманіття (м. Київ) // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей): мат-ли Міжнародної конференції (Київ, 1.02.2013 р.). – Київ: ДІА, 2013. – С. 233-238.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Андрієвська О.Л., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Водно-болотні комплекси НПП «Голосіївський» – середовища існування цінного біорізноманіття (м. Київ) // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т.19, вип. 1. – С. 89-93.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Вакаренко Л.П. Природні комплекси долини р. Віта – унікальна складова екомережі м. Києва (Національний природний парк «Голосіївський») // Матеріали міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України». – Київ, 2013. – С. 233-235.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Вакаренко Л.П., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Антропогенний вплив на природні екосистеми Національного природного парку НПП «Голосіївський» // Цілі збалансованого розвитку для України: матеріали Міжнародної конференції (Київ, 18-19 червня 2013 р.) – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С.146-150.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Година О.О., Крижановська О.Т., Андрієвська О.Л., Берест З.Л. Роль Національного природного парку «Голосіївський» в екомережі Києва та необхідність його розширення // Шляхи оптимізації природно-заповідного фонду міст України як основи формування локальних екомереж: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (14-15 лютого 2012р., м. Київ). – Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 56-63.

Прядко О.І., Година О.О., Крижановська О.Т. та ін. Нормативно-правове регулювання рекреаційної діяльності та екологічного туризму на природно-заповідних територіях з метою дотримання екологічних вимог забезпечення їх збереження. // Навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації. – Київ, 2013. – 152 с.
2012 р.

Берест З.Л. Самый большой жук Украины / жур. «ЗООбизнес». – 2012. – №5 – С. 58-59.

Берест З.Л. Обережно, кліщі / газета «Порадниця». – 2012. – №11. – С. 13.

Берест З.Л., Байдашников А.А. Природные обитатели Голосеевского парка / жур. «ЗООбизнес». – 2012. – № 8-9. – С. 56-57.

Берест З.Л., Байдашніков О.О. Збереження та відтворення видового складу безхребетних тварин – нагальна проблема національних парків // «Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні: мат-ли Міжнародної конференції (Київ, 24-26 квітня 2012 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2012. – С. 96-100.

Вірченко В.М. Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myrin (Bryophytsa) – кандидат до «Червоної книги України». // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли II Міжнародної наукової конференції (9-12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська область). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С.196-197.

Волохова О.В. Особливості проведення екскурсійних занять на еколого-пізнавальній стежці «Від Феофанії до Дідорівки» НПП «Голосіївський» // Мат-ли наук.-практ. конф. «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21 вересня 2012 року). – Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – С. 454-460.

Волохова О.В., Арап Р.Я. Значення облаштування стежок Національного природного парку «Голосіївський» для проведення занять з природничого циклу // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін». – Полтава, 2012. – С. 58-60.

Волохова О.В., Година О.О., Бойко О.О. Рекреаційний потенціал території НПП «Голосіївський» та основні напрямки рекреаційної діяльності // Роль природоохоронних установ у збереженні біорізноманіття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». – Косів, 2012. – С. 259-261.

Волохова О.В., Устименко І.П. Еколого-освітня робота як чинник збереження біологічного різноманіття в умовах НПП «Голосіївський» // Наукові основи збереження біотичної різноманітності – Матеріали одинадцятої наукової конференції молодих учених (Львів, 24-25 травня 2012 року). – Львів, 2012. – С. 164-165.

Волохова О.В., Устименко І.П. Різноманітні форми проведення занять з природничих дисциплін на території Національного парку «Голосіївський» – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін». – Полтава, 2012. – С. 127-130.

Година О.О., Чорнобров О.Ю., Бойко О.О., Крижановська О.Т.. Рекреаційна діяльність в НПП «Голосіївський», здобутки та перспективи // Матеріали науково-практичної конференції «природо заповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21 вересня 2012 року).- Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – С. 242-247.

Крижановська О. Диво кульбаба // Наук.-популяр. природнич. журн. для дітей «Колосок». 2012, №9.

Крижановська О.Т., Волохова О.В. Еколого-освітня функція науково-дослідної діяльності НПП «Голосіївський» // Матеріали науково-практичної конференції «природо-заповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21 вересня 2012 року). – Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – С. 237-241.

Крижановська О.Т., Волохова О.В., Радченко Т.Д. Пошук неформальних підходів співпраці з освітніми закладами у вивченні біорізноманіття на території НПП «Голосіївський»// Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження Д.С.Івашина, ботаніка, флориста, еколога. – Полтава, 2012. – С. 112-115.
Крижановська О.Т., Волохова О.В, Устименко І.П. Екологічна освіта – основа збереження природної та духовної спадщини // Роль природоохоронних установ у збереженні біорізноманіття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». – Косів, 2012. – С. 259-261.

Крижановська О.Т., Волохова О.В., Хрутьба А.С., Устименко І.П. Еколого-просвітня діяльність як чинник збереження біорізноманіття НПП «Голосіївський» // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171, ч. 1. – С. 106-108.

Крижановська О.Т., Прядко О.І., Устименко І.П. Роль еколого-освітніх заходів у збереженні видів рослин, занесених до Червоної книги України НПП «Голосіївський» // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли II Міжнародної наукової конференції (9-12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська область). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 256-258.

Онищенко В.А. Порівняльний аналіз представленості у заповідниках і національних природних парках України рідкісних видів та угруповань. // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А.Онищенка і Т.Л.Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 566 – 573.

Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л. Режим заповідників і національних природних парків України та основні проблеми охорони рослинного світу в них // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А.Онищенка і Т.Л.Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 574-573.

Онищенко В.А., Прядко О.І., Арап Р.Я. НПП «Голосіївський» // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А.Онищенка і Т.Л.Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 139-151.

Прядко О.І., Арап Р.Я. Збереження болотного фіторізноманіття в НПП «Голосіївський» (м. Київ) // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Мат-ли міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-Франківська область 18-19 травня 2012 року) – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 201-203.

Прядко О.І., Арап Р.Я. Рідкісні псамофітні види та угруповання НПП «Голосіївський» (м. Київ) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171, ч. 1. – С. 160-163.

Прядко О.І., Арап Р.Я. Регіонально рідкісні види м. Києва та його зеленої зони в Національному природному парку «Голосіївський» // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли II Міжнародної наукової конференції (9-12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська область). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С.279-282.

Прядко О.І., Арап Р.Я. Збереження фіторізноманіття в лісах Національного природного парку «Голосіївський» та перспективи розширення його території // «Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні: мат-ли Міжнародної конференції (Київ, 24-26 квітня 2012 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2012. – С. 61-65.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Андрієвська О.Л., Берест З.Л., Крижановська О.Т. Збереження видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України – одна з основних функцій НПП «Голосіївський». // Матеріали науково-практичної конференції «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21 вересня 2012 року). – Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – С. 275-281.

Прядко О., Арап Р., Берест З. Щоб на той год діждати рясту топтати / газета «Порадниця». – 2012. – №18. – С. 14.

Прядко О.І., Крижановська О.Т. Методичні аспекти проведення польових практик на території Національного природного парку «Голосіївський» // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін. – Полтава, 2012. – С. 48-51.

Прядко О.І., Крижановська О.Т., Андрієвська О.Л., Берест З.Л. Шляхи збереження біорізноманіття в НПП «Голосіївський» // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Мат-ли міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-Франківська область 18-19 травня 2012 року) – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 197-200.

Прядко О.І., Крижановська О.Т., Година О.О., Арап Р.Я. Основні підходи до розроблення мережі еколого-пізнавальних маршрутів на території Національного природного парку «Голосіївський» //Екологічний Вісник, №3 травень-червень 2011. – С. 24-25.

Устименко І.П., Крижановська О.Т., Волохова О.В., Хрутьба А.С. Роль і місце НПП «Голосіївський» в національній екологічній мережі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171, ч. 1. – С. 226-228.

Устименко І.П., Хрутьба А.С., Волохова О.В. Роль природоохоронних акцій в еколого-освітній діяльності НПП «Голосіївський». Матеріали науково-практичної конференції «природо заповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21 вересня 2012 року). – Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – С.248-453.

Хрутьба А.С., Крижановська О.Т. Організація волонтерських таборів та природничих шкіл на території НПП «Голосіївський» для набуття та закріплення екологічних знань // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін. – Полтава, 2012. – С. 130-132.

Хрутьба А. С., Устименко І.П., Крижановська О.Т., Волохова О.В. Організація екоосвітньої діяльності в НПП «Голосіївський» в зимовий період // Роль природоохоронних установ у збереженні біорізноманіття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». – Косів, 2012. – С. 259-261.

2011 р.

Андрієвська О.Л., Цвелих О.М. Значення Національного природного парку «Голосіївський» у збереженні видового різноманіття хребетних тварин м. Києва // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.): у 2 т. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.1. – С. 222-225. 

Байдашніков О.О. Голосіївський ліс як рефугіум наземних молюсків у мегаполісі // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.): у 2 т. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.1. – С. 226–227. 

Берест З.Л. Голосіївський ліс як рефугіум комах у мегаполісі // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.): у 2 т. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.1. – С. 191-195.

Вакаренко Л.П., Прядко О.І. Адвентивні види дерев і чагарників в Національному природному парку «Голосіївський» // Флорологія та фітосозологія: зб. праць всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти флорології та фітосозології», присвяченої 90-річчю з дня заснування Ботанічного музею. – Т.2. – Київ: Фітон, 2011. – С. 156-160.

Вірченко В.М. Матеріали до бріофлори НПП «Голосіївський» // Проблеми відтворення охорони біорізноманіття України. Мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. (21-22 квітня, 2011 р., м. Полтава). – Полтава: Астрая, 2011. – С. 86-88.

Вірченко В.М. Епіфітні мохи, що збільшують своє поширення в Україні // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки. Мат-ли Всеукр. наук. конф. (6-8 квітня 2011р., м. Київ). – Київ: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2011. – С. 171-173.

Крижановська О.Т, Волохова О.В., Радченко Т.Д., «Еколого-освітня та рекреаційна діяльність на території національного природного парку «Голосіївський» в контексті збалансованого (сталого) розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 квітня 2011 р. Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України,Т.2, Київ, 2011. – С. 28-30.

Крижановська О.Т., Прядко О.І. Роль еколого-просвітньої діяльності в збереженні первоцвітів НПП «Голосіївський» // Мат-ли XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 475.

Лященко В., Прядко Е., Берест З., Байдашников А., Арап Р., Андриевская Е. В «Голосеевский» // Порадниця. Всеукраинская газета для всей семьи. – № 51(773), 22 декабря 2011. – С. 16.

Онищенко В.А. Рослинність ур. Теремки (НПП «Голосіївський», м. Київ) // Біологічні системи: Тернопіль. – Т.3, вип. 1. – С.56-74.

Прядко Е.И., Арап Р.Я. Охрана орхидных в Национальном природном парке «Голосеевский» // Охрана и культивирование орхидей: мат-лы IX Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 26-30 сентября 2011 г.). – Санкт-Петербург, 2011. – С. 341-344. 

Прядко О.І., Арап Р.Я. Роль національних природних парків у збереженні рослинного світу мегаполісів на прикладі НПП «Голосіївський» // Мат-ли XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 225.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Берест З.Л., Байдашніков О.О. Збережем! Першоцвіти та їхні запилювачі // Паросток. Журнал для дітей: біологія, екологія, валеологія. – К., 2011. – С. 31-32. 

Прядко О.І., Крижановська О.І., Година О.О., Арап Р.Я. Основні підходи до розроблення мережі еколого-пізнавальних маршрутів на території Національного природного парку «Голосіївський» // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.): у 2 т. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.1. – С. 202-206.
2010 р.

Андриевская Е.Л. К инвентаризации фауны позвоночных животных национального природного парка «Голосеевский» (урочище Теремки» // Проблеми вивчення охорони тваринного світу у природному і антропогенному екосистемах. Мат-ли присвячені 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины», м. Чернівці, 13 листопада 2009 р. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – С. 15-16.

Арап Р.Я. Trapa natans L. s.l. у приграничній частині України, Росії та Білорусі // Мат-ли Міжнародної наукової конференції «Фіторізноманіття прикордонних територій України, Росії та Білорусі у постчорнобильський період». – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 22-28.

Гальченко Н.П., Прядко О.І. Рідкісні види судинних рослин у придніпровській частині Східного Полісся // Мат-ли Міжнародної наукової конференції «Фіторізноманіття прикордонних територій України, Росії та Білорусі у постчорнобильський період». – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 52-60.

Національний природний парк «Голосіївський» відзначає своє трьохріччя // Паросток. – 2010, №4. – С. 9-13.

Онищенко В.А. Види з Червоної книги України в урочищі Теремки (НПП «Голосіївський», м. Київ) // Мат-ли Міжнародної наукової конференції «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. – Київ, 2010. – С. 288-289.

Онищенко В.А. Лісова рослинність Українського Полісся в аспекті флористичної класифікації // Мат-ли Міжнародної наукової конференції «Фіторізноманіття прикордонних територій України, Росії та Білорусі у постчорнобильський період». – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 186-198.

Онищенко В.А. Середня площа ареалу виду як показник флористичної унікальності ценозу та флори // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, №4. – С. 527-535.

Природа унікального краю – Малого Полісся / під ред. Т.Л.Андрієнко (Т.Л.Андрієнко, Л.С.Юглічек, О.І.Прядко, М.Д.Матвєєв та ін.). – Кам’янець-Подільський: Видавництво ПП Мошинського В.С., 2010. – 252 с.

Прядко О.І., Арап Р.Я. Представленість видів рослин міжнародної охорони в національному природному парку «Голосіївський» (м. Київ). // Мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі». – Полтава, 2010. – С. 207-209.

Прядко Е.И., Арап Р.Я. Особенности формирования водной и прибрежно-водной растительности на территории НПП «Голосеевский». // Мат-лы Международной конференции по водным макрофитам «Гидроботаника». – Борок: ИБВВ РАН, 2010. – С. 250-252.

Прядко О.І., Арап Р.Я. Поширення та сучасний стан популяцій видів рослин із Червоної книги України на території НПП «Голосіївський» // Мат-ли Міжнародної наукової конференції «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин». – Київ, 2010. – С. 297-300.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Андрієвська О.Л., Берест З.Л. Раритетне біорізноманіття НПП «Голосіївський» та стан його охорони // Мат-ли Міжнародного екологічного форуму «Довкілля 2010». – Київ, 2010. – С. 164-167.

Прядко О.І., Крижановська О.Т., Мельничук Т.В., Арап Р.Я., Волохова О.В., Даниляк А.О. та ін. Буклет. Національний природний парк «Голосіївський». – 2010. – 6 с.

Прядко О.І., Савчук М.Й. Нові види рослин, занесені до Червоної книги України на території НПП «Прип’ять-Стохід» // Мат-ли Міжнародної наукової конференції «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин». – Київ, 2010. – С. 300-301.

Шаповалова Л.В., Волохова О.В., Данилюк А.О. Особливості території національного природного парку «Голосіївський» для використання в рекреаційній діяльності // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (26-28 травня 2010 р., смт. Гримайлів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 925-928.

Onyschenko V. A revised classification of Ukrainian forests of the order Fagetalia sylvaticae // Tuexenia. – 2010. – 30. – S. 31-45.

2009 р.

Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Плаун річний. Осока дводомна. Людвігія болотна // Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 18, 88, 528.

Андрієнко Т.Л., Прядко О.І., Арап Р.Я., Коніщук М.О. Національний природний парк «Прип’ять-Стохід». Рослинний світ / Під заг. ред. Т.Л.Андрієнко. – К: Фітосоціоцентр, 2009. – 86 с.

Байдашніков О.О. Оксихілюс кобельта. Гранарія зернова. Серуліна зубчаста. Хондрина вівсяна. Перистома мердвенева. Простеномфалія карпатська. Трохулюс опушений. Дробація банатська. Хондруля більца. Трохулюс більца. Плікутерія Любомирського. Равлик кришечковий струмковий. Аріанта ефіопська // Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 291-299, 301-304.

Вірченко В.М. Мохоподібні м. Переяслава-Хмельницького та його околиць // Чорномор. ботан. журн. – 2009. Т.5, № 2.С.175-181.

Вірченко В.М., Гапон С.В. Мохоподібні урочища «Феофанія» // Жива Україна. – 2009, № 1-2. – С. 8.

Дубровский Ю.В., Дубровская Л.Д. О типах местообитаний личинок кровососущих комаров Украины // Зоологічна наука у сучасному суспільстві. Мат-ли Всеукраїнської науково конференції, присвяченої 175-річчю заснування кафедри зоології Київського національного університету Тараса Шевченка (15-18 вересня 2009 р., Київ – Канів). – К., 2009. – С.160-163.

Дубровський Ю.В., Дубровська Л.Д. До вивчення кровосисних комарів північно-західної Волині // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Біологічні науки. – 2009, № 9. – С. 158-160.

Крижановська О., Радченко Т. Співпраця закладів освіти і установ природно-заповідного фонду як крок на шляху до збалансованого розвитку України // Матеріали Українського екологічного конгресу: Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України. (27-28 жовтня 2008 р.). Ч. 2. – К.:Всеукраїнська екологічна ліга, 2009. – С. 518-521.

Крижановська О., Шаповалова Л., Даниляк А., Радченко Т. Напрямки діяльності екологічної освіти НПП «Голосіївський» // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника: Збереження та відтворення природно-заповідних територій (м. Сарни, 11-13 червня 2009 року). – Рівне, 2009. – С. 901-904.

Онищенко В.А. Обзор лесов порядка Fagetalia sylvaticae на территории Украины //Растительность Восточной Европы: классификация, экология и охрана. Материалы Международной научной конференции (Россия, г. Брянск, 19-21 октября 2009 г.) – Брянськ, 2009. – С. 164-168.

Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л., Прядко О.І Рослинність ділянки Сомино Рівненського природного заповідника // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Біологічні науки. – 2009, № 9. – С.-173-187.

Прядко О.І. Плаунець заплавний. Осока тонко кореневищна. Верба лапландська // Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 17, 85.

Прядко О.І., Арап Р.Я. Фіторізноманіття проектованої пам’ятки природи «Озеро Віторож» Волинська обл. //Мат-ли міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 року). – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – С.278-280.

Прядко Е.И., Арап Р.Я. Растительность и редкие сообщества национального природного парка «Голосеевский» (г. Киев) // Растительность Восточной Европы: классификация, экология и охрана. Материалы Международной научной конференции (Россия, г. Брянск, 19-21 октября 2009 г.) – Брянськ, 2009. – С. 182-186.

Прядко О.І., Дідух Я.П. Молодильник озерний // Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С.11, 585.

Прядко О.І., Полуда А.М., Жигаленко О.А., Легейда І.С. Значення гідрологічного заказника «Жевак» (Чернігівська область) у збереженні раритетного біорізноманіття //Заповідна справа в Україні. – 2009, № 15, вип.1 – С.100-106.

Цвелих О.М. У співавторстві: Полоз леопардовий. Стерв’ятник. Гриф чорний. Сип білоголовий. Скеляр строкатий // Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 395, 433-435, 482.
2008 р.

Берест З.Л., Байдашніков А.А., Кириченко М.Б., Котенко А.Г., Назаренко В.Ю., Петренко А.А., Пучков П.В., Чернєй Л.С., Шешурак П.Н. Проблеми збереження різноманіття фауни безхребетних у НПП «Голосіївський» // Мат-ли Українського екологічного конгресу 27-28 жовтня 2008 року. – К., 2008. – С. 228-233.

Дробот Б., Клєстов М., Арап Р., Крижановська О., Онищенко В., Прядко О. Національний природний парк «Голосіївський» // журн. «Рідна природа». Спецвипуск. – Київ, 2008. – С. 71-72.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Субота В.В. Раритетна компонента флори НПП «Голосіївський» // Мат-ли Українського екологічного конгресу, 27-28 жовтня 2008 року. – К. 2008. – С.247-251.
2007 p.

Радченко Т., Крижановська О., Даниляк А., Шаповалова Л. Формування екологічної культури суспільства як чинник збереження міських екосистем: Про перспективи діяльності Національного природного парку «Голосіївський». – Жива Україна. Спецвипуск. – К.: Розмай, 2007. – С. 10-11.