Служба державної охорони встановила спеціальні межові знаки по межі заповідної зони

Службою державної охорони НПП Голосіївський проведено заходи щодо встановлення спеціальних межових знаків по межі заповідної зони, а також перекриття лісових доріг. Всього у травні поточного року встановлено 7 межових знаків та 4 шлагбауми.

   Знак Заповідна зона      Знак Заповідна зона


Режим заповідної зони на території Наіональних природних парків визначається відповідно до вимог, встановлених для охоронних зон природних заповідників.

Згідно із ст. 21 "Структура території та вимоги щодо охорони природних комплексів та об’єктів національних природних парків", Закону України Про природно-заповідний фонд України заповідна зона призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів, її режим визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників.

Заповідна зона НПП "Голосіївський"

 

Згідно із ст. 16 "Вимоги щодо охорони природних комплексів та об’єктів природних заповідників" Закону України Про природно-заповідний фонд України на території природних заповідників забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об’єкти, а саме:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, не пов’язаних з діяльністю природних заповідників, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар’єру над територією заповідника та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення грунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

мисливство, рибальство, лісокультурні роботи, рубка дуплястих дерев, всі види екскурсій, крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння механізованими засобами, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, крім матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.