НПП «Голосіївський» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

НПП «Голосіївський» оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад.

«Інспектор з охорони ПЗФ І категорії»

Посадові обов’язки: Здійснює державний контроль за дотриманням встановленого режиму охорони на території обходу або іншій закріпленій території в межах установи; бере участь у проведенні науковими підрозділами польових робіт; складає протоколи про порушення законодавства; контролює цілість і утримання в належному стані аншлагів, квартальних, ділянкових, межових та інших знаків, мостів, пожежно-спостережних пунктів, телефонних ліній, інших об’єктів господарського і протипожежного призначення, ввіреного майна, службових і житлових будівель, транспорту, засобів зв’язку, зброї, боєприпасів та інших матеріальних цінностей; веде роз’яснювальну роботу серед населення щодо запобігання порушенням режиму охорони заповідної території і правил пожежної безпеки.

Повинен знати: топографічні, ландшафтні та лісорослинні умови й особливості обходу; правила пожежної безпеки і санітарні правила; правила відпуску деревини на пні;  порядок оформлення документів на різні види природокористування, складання і пред’явлення протоколів про лісопорушення, порушення правил полювання, накладання арешту на лісову, мисливську та інші види продукції; організацію і технологію робіт на сівбі та садінні рослин, сприянні природному поновленні, догляді за рослинами; технічні умови і стандарти на заготівлі насіння та насіннєвий матеріал; харчові продукти лісу, лікарські рослини і технічну сировину, деревну зелень; основні відомості про будову деревини та її властивості; способи і засоби гасіння лісових і степових пожеж; ознаки появи і поширення шкідників і хвороб лісу.

Вітається наявність водійських прав категорії В,С.

Наш кандидат має наступні якості: доброчесність, відповідальність, стресостійкість.

Кваліфікаційні вимоги: Неповна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки ( бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Заробітна плата: 6700 грн./міс.

 

«Майстер з охорони природи»

Завдання та обов’язки: організовує роботу інспекторів охорони природно-заповідного фонду; організовує підготовку виробництва на дільниці, забезпечує розстановку бригад і робітників у бригадах; проводить ревізії обходів і довіреного інспекторам з охорони природно-заповідного фонду майна, а також веде роз’яснювальну роботу серед населення з питань збереження та охорони заповідних територій; перевіряє додержання працівниками дільниці та іншими природокористувачами правил природокористування, охорони і захисту природних екосистем на закріпленій дільниці; вживає заходів щодо усунення виявлених порушень і порушень правил полювання; перевіряє складені інспекторами з охорони природно-заповідного фонду протоколи про порушення природоохоронного законодавства, а також самостійно складає протоколи про такі порушення і передає їх до відділень; організовує ліквідацію лісових і степових пожеж з одночасним повідомленням про це начальника відділення; вживає заходів щодо затримання у встановленому порядку осіб, винних у вчиненні порушень, накладає арешт на незаконно добуту продукцію, транспортні засоби; стежить за санітарним станом природних екосистем; здійснює державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом природних екосистем, що перебувають у користуванні юридичних і фізичних осіб.

Наш кандидат має наступні якості: доброчесність, відповідальність, стресостійкість.

Повинен знати: Основи природоохоронного законодавства, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються природоохоронної та виробничо-господарської діяльності; технологію і засоби механізації робіт.

Кваліфікаційні вимоги: Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією не менше 1 року.

Заробітна плата: 6700 грн./міс.