Ландшафти НПП «Голосіївський»

Парк розташований в межах Київської височинної області Дністровсько-Дніпровського лісостепового краю (північна частина Парку) та Північно-Придніпровської терасово-низовинної області Лівобережно-Дніпровського краю (південна частина Парку) лісостепової зони. На природні умови парку відчувається також вплив фізико-географічних особливостей провінції Київського Полісся зони мішаних лісів, межа якої проходить дещо північніше від території Парку через м. Київ.

Більша частина території Парку припадає на надзаплавні тераси Дніпра Північно-Придніпровської фізико-географічної області. Тераси складені потужними давньоалювіальними пісками. В умовах недостатнього зволоження і відносно низького рівня залягання ґрунтових вод тут сформувалися дерново- слабо - і середньопідзолисті піщані і пилувато-піщані ґрунти. Природна рослинність представлена сухими і свіжими борами. Тут переважають наступні типи урочищ: дрібнохвилясті горбкуваті і вирівнені піщані рівнини, з дерново-слабкопідзолистими піщаними і крупнопилувато-піщанистими зв’язнопіщаними ґрунтами, під сухими і свіжими борами та різнотравно-злаковими формаціями (вони займають майже половину території Парку – 2497,2 га), а також вирівнених понижених, піщаних рівнин, з дерново-слабкопідзолистими крупно-пилуватими піщаними ґрунтами під свіжими суборами 319,2 га.

Ландшафти широколистяно-лісового типу, головним чином, представлені рівнинами області Київського плато, складеними лесовидними суглинками з сірими, ясно - та темно-сірими лісовими суглинковими та легкосуглинковими ґрунтами, які сформувались під свіжими дібровами, судібровами та різнотравно-злаковими формаціями.

Фоновими серед широколистяно-лісових ландшафтів є урочища вирівнених суглинкових рівнин, на лесових суглинках, з темно-сірими та сірими піщанисто-крупнопилуватими легкосуглинковими ґрунтами під свіжими дібровами (279,1 га). Значно поширені також слабкохвилясті піскувато-суглинкові рівнини, на валунних та лесових суглинках, з ясно-сірими та сірими лісовими піщанисто-крупнопилуватими супіщаними ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами (105,7 га). Схили підвищених акумулятивно-денудаційних рівнин представлені відлогими делювіальними, суглинковими, з сірими лісовими слабкооглеєними легкосуглинковими ґрунтами під свіжими та вологими дібровами та судібровами (83,8 га); похилими делювіальними, суглинковими, з сірими та ясно-сірими слабкооглеєними крупно-пилувато-піщанистими легкосуглинковими ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами (189,6 га). Найбільшу площу займають покаті делювіально-колювіальні, суглинкові, з дерновими та сірими лісовими крупнопилуватими, піщанисто-крупнопилуватими та легкосуглинковими слабкозмитими ґрунтами під свіжими судібровами – 528,0 га.

До ландшафтів мішано-лісового типу відносяться урочища підвищених, хвилястих та вирівнених моренно-воднольодовикових рівнин. Характерними рисами геосистем цього типу є загальна вирівненість поверхні, високий рівень залягання ґрунтових вод, переважання дерново-підзолистих ґрунтів на суглинкових та піщаних моренно-воднольодовикових відкладах. Природна рослинність представлена переважно сосновими і дубово-сосновими лісами з ґрунтовим покривом з лісового різнотрав'я або свіжими борами і суборами. Зазначений тип представлений на дуже незначних площах.

Урочища річкових заплав з лучними ландшафтами також мають порівняно незначне поширення. Це  вирівнені супіщані і суглинкові рівнини, з заплавними дерновими глейовими та глеюватими крупнопилувато-піщанистими і крупнопилуватими супіщаними ґрунтами під різнотравно-вологотравними та вологотравно-осоковими луками. Вони займають близько 70 га.

Болотні ландшафти, в основному, представлені горбкуватими пониженими урочищами, на торфах різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під вологотравно-осоковим чорно вільшаниками (385,9 га), а також низинними на торфах різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під болотнотравними сосняками з березою та плоскими пониженими, складеними низинними торфами різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під вологотравно-болотнотравними формаціями, закущені вільхою.

Ерозійна мережа представлена балками трапецевидними в лесових та валунних суглинках, із задернованими схилами, з дерновими глейовими крупнопилувато-піщанистими супіщаними і легкосуглинковими ґрунтами під злаково-вологотравними формаціями, закущені вербою та вільхою (142,9 га) Западини в опіскованих суглинках та суглинках з слабконахиленими схилами, з дерново-підзолистими глейовими та глеюватими крупнопилувато-піщанистими супіщаними і легкосуглинковими ґрунтами під вологими та вогкими дібровами та судібровами займають 203,7 га.

В північній частині НПП «Голосіївський» поширені підвищені вирівнені та слабохвилясті акумулятивно-денудаційні рівнини на лесових суглинках з темно-сірими, сірими та ясно-сірими ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами та їх схилами (відлогі делювіальні, похилі делювіальні та покаті делювіально-колювіальні з дерновими та сірими лісовими ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами). Також незначні території зайняті ландшафтами надзаплавних алювіальних терас – слабкохвилясті і горбкуваті з дерново-слабопідзолистими ґрунтами під свіжими борами і суборами.

В південній частині вказаної ділянки (урочище Голосіївський ліс) представлені як ландшафти широколистянолісового, так і мішанолісового типу. Досить значні площі тут зайняті слабкохвилястими акумулятивно-денудаційними рівнинами на лесових суглинках з ясно-сірими та сірими ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами. Ландшафти мішанолісового типу представлені хвилястими моренно-воднольодовиковими рівнинами на валунних суглинках і пісках з дерново-середньопідзолистими і слабкопідзолистими ґрунтами під свіжими суборами та слабопохилені делювіально-пролювіальними схилами з дерново-слабопідзолистими ґрунтами під суборами і різнотравно-злаковими формаціями.

Незначні ділянки Голосіївського лісу зайняті низинними вирівненими рівнинами з заплавними глейовими ґрунтами під злаково-різнотравними луками. Подекуди спостерігаються ландшафти заплавних видовжених знижень з дерновими глейовими та глеюватими ґрунтами під різнотравно-вологотравними формаціями.

Невеликими смугами простягаються низинні болотні ландшафти, складені торфами різної потужності з заплавними болотними ґрунтами під вологотравно-осоковими чорновільшанниками.

Південна частина НПП «Голосіївський» представлена переважно ландшафтами надзаплавних терас з дерново-слабопідзолистими ґрунтами під сухими і свіжими борами та різнотравно-злаковими формаціями. Другорядне місце займають болотні ландшафти плоских понижених рівнин з торфово-болотними ґрунтами та западини в пісках з дерново-підзолистими глеюватими і глейовими ґрунтами під вологими та вогкими борами і суборами.

У межах Дачного лісництва виділяються ландшафти надзаплавних давньоалювіальних терас, боліт та западин. На півдні, південному заході, заході й сході великі масиви зайняті дрібнохвилястими горбкуватими й вирівняними ландшафтами, піщаними, з дерново-слабкопідзолистими піщаними і крупнопилувато-піщанистими зв’язнопіщаними ґрунтами, під сухими і свіжими борами та різнотравно-злаковими формаціями. На заході Дачного лісництва невеликою смугою вздовж кордону Парку простягається ландшафт плоских понижених боліт, складених низинними торфами різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під вологотравно-болотнотравними формаціями, закущені вільхою. У межах фонових ландшафтів по всіх території Дачного лісництва невеликими плямами розповсюджені западини в пісках і опіскованих суглинках з слабконахиленими схилами, з дерново-підзолистими глейовими та глеюватими супіщаними ґрунтами під вологими та вогкими борами і суборами.

У межах Конча-Заспівського лісництва виділяються два великих за розміром ландшафтні комплекси. На півдні, південному заході та вузькою смугою на півночі - плоских понижених боліт, складених низинними торфами різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під вологотравно-болотнотравними формаціями. На сході і вузькою смугою на півночі - вирівнені піщані ландшафти, з дерновими глейовими зв’язнопіщаними і супіщаними ґрунтами під вогкими судібровами і дібровами.

Загалом, у південній частині Парку найбільш поширені такі ландшафти: надзаплавних терас дрібнохвилясті горбкуваті і вирівнені, піщані, з дерново-слабкопідзолистими піщаними і крупнопилувато-піщанистими зв’язнопіщаними ґрунтами, під сухими і свіжими борами та різнотравно-злаковими формаціями (2497,2 га) та вирівнені понижені, піщані, з дерново-слабкопідзолистими крупно-пилуватими піщаними ґрунтами під свіжими суборами (319,2 га). Ландшафти боліт - горбкуваті понижені, на торфах різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під вологотравно-осоковим чорно вільшаниками займають 385,9 га; западини в пісках і з слабконахиленими схилами, з дерново-підзолистими глейовими та глеюватими ґрунтами під вологими та вогкими борами і суборами – 203,7 га.

У межах Голосіївського лісу (північна частина парку) переважають ландшафти широколистянолісового типу – це підвищені акумулятивно-денудаційні рівнини на лесових суглинках, з темно-сірими та сірими піщанисто-крупнопилуватими легкосуглинковими ґрунтами під свіжими дібровами (153,9 га). А також схили: відлогі делювіальні з сірими ґрунтами, похилі делювіальні з сірими та ясно-сірими ґрунтами під свіжими та вологими дібровами та судібровами (104,9 га) та покаті делювіально-колювіальні суглинкові, з дерновими та сірими лісовими крупнопилуватими і піщанисто-крупнопилуватими легкосуглинковими слабкозмитими ґрунтами під свіжими судібровами (289,6 га). Схили воднольодовикових рівнин - відлогі делювіальні, піщані, з дерново-слабкопідзолистими крупнопилуватими піщаними і зв’язнопіщаними ґрунтами під складними суборами й різнотравно-злаковими формаціями займають 42,5 га. Незначні площі зайняті лучними ландшафтами річкових заплав  вирівнені супіщані і суглинкові, з заплавними дерновими глейовими та глеюватими крупнопилуватопіщанистими та крупнопилуватими супіщаними ґрунтами під різнотравно-вологотравними та вологотравно-осоковими луками (30,4 га). А також балками трапецевидними в лесових та валунних суглинках, з дерновими глейовими крупнопилувато-піщанистими супіщаними й легкосуглинковими ґрунтами – 73,2 га та западинами в опіскованих суглинках і суглинках з слабконахиленими схилами, з дерново-підзолистими глейовими та глеюватими ґрунтами під вологими та вогкими дібровами та судібровами – 2,4 га.

На території парку-памятки садово-паркового мистецтва ім. М. Т. Рильського представлені ландшафти широколистяно-лісового типу – підвищені акумулятивно-денудаційні рівнини – вирівнені суглинкові та слабко хвилясті суглинкові на лесових суглинках, з темно-сірими, сірими та ясно-сірими піщанисто-крупнопилуватими легкосуглинковими ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами.

Схили цих рівнин – відлогі делювіальні з сірими лісовими слабкооглеєними легкосуглинковими ґрунтами під свіжими та вологими дібровами та судібровами та покаті делювіально-колювіальні з дерновими та сірими лісовими крупнопилуватими і піщанисто-крупнопилуватими легкосуглинковими слабко змитими ґрунтами під свіжими судібровами. Найбільшу площу в межах цього урочища займають покаті делювіально-колювіальні схили з дерновими та сірими ґрунтами – 66,8 га, відлогі схили підвищених акумулятивно-денудаційних рівнин займають 18,9 га, підвищені акумулятивно-денудаційні рівнини – 9,1 га, лучні ландшафти річкових заплав вирівнені супіщані і суглинкові, з заплавними дерновими глейовими та глеюватими ґрунтами та балки трапецевидні в лесових і валунних суглинках, із задернованими схилами, з дерновими глейовими ґрунтами відповідно 17,5 га та 10,1 га.

В урочищі Теремки переважають (69,1 га або 76,7 %) слабкохвилясті піскувато-суглинкові рівнини, на валунних та лесових суглинках, з ясно-сірими та сірими лісовими піщанисто-крупнопилуватими супіщаними ґрунтами під свіжими дібровами та судібровами. Невеликі ділянки на півночі урочища займають ландшафти мішанолісового типу (21,0 га або 23,3% від загальної площі урочища)  хвилясті піщані рівнини, на валунних суглинках і пісках, з дерново-середньо- і слабкопідзолистими крупнопилувато-піщанистими зв’язнопіщаними і супіщаними ґрунтами під свіжими суборами.