Основні напрямки наукових досліджень НПП «Голосіївський»

Основні напрямки наукових досліджень НПП:

 • узагальнення матеріалів по рослинному та тваринному світу по окремим ділянкам та парку в цілому для кадастрів;
 • вивчення флористичного складу території парку та аналіз флори, визначення її наукової та созологічної цінності;
 • встановлення ролі НПП «Голосіївський» в охороні біорізноманіття мегаполіса м. Києва;
 • виділення синантропної фракції флори та аналіз інвазійних видів, а також розробка рекомендацій по зменшенню їх впливу на природні екосистеми;
 • вивчення рослинного покриву та розробка класифікаційних схем на домінантній та флористичній основі (Браун-Бланке);
 • виділення раритетного фітоценофонду, характеристика і картування рідкісних рослинних угруповань парку (Зелена книга України);
 • ведення фенологічних спостережень в рослинному і тваринному світі та абіотичному середовищі для календаря природи.
 • разом з відділами рекреації і освіти створення мережі еколого-пізнавальних стежок та розробка путівників по них;
 • встановлення особливостей біорізноманіття функціональних зон парку та визначення ролі заповідної зони;
 • моніторинг рідкісних видів флори та фауни на закладених площах;
 • виявлення та характеристика важливої ботанічної території IPA на території парку, матеріал ввести до міжнародної бази даних;
 • створення геоінформаційної системи (ГІС) на території НПП;
 • створення для території НПП «Голосіївський» електронних карт рідкісних видів рослин;
 • вивчення біорізноманіття Святошинсько-Біличанського філіалу НПП «Голосіївський».