Фауна

Тваринний світ НПП «Голосіївський» є дуже різноманітним. Відмічено 192 види хребетних тварин (21 вид риб, 11 видів земноводних, 7 видів плазунів, 108 видів птахів, 45 видів ссавців), близько 600 видів безхребетних тварин (в тому числі 33 види молюсків, 17 видів галових кліщів та 506 видів комах. Серед цих представників фауни 150 видів хребетних тварин і 27 видів комах мають охоронні статуси міжнародного, державного або регіонального рівня, з них: 9 видів занесені до Червоної книги МСОП (4 хребетних і 5 комах; 14 – до Європейського Червоного списку (4 хребетних і 10 комах); 36 –до Червоної книги України (20 хребетних і 16 комах); 154 – до Бернської конвенції (149 хребетних і 5 комах); 47 видів хребетних – до Боннської і 11 – до Вашингтонської конвенції; 2 види комах занесені до Червоної книги денних метеликів Європи; 11 видів (10 хребетних і 1 комаха) є регіонально рідкісними і підлягають охороні згідно з чинним переліком видів тварин, що охороняються на території міста Києва.