Види з Червоної книги України

Серед рослин Парку до Європейського Червоного списку занесено козельці українські (Tragopogon ucrainicus). Вид трапляється на піщаних галявинах у південній частині парку.

Із Додатку І Бернської конвенції на території парку зростають такі види, як водяний горіх плаваючий (Trapa natans), сальвінія плаваюча (Salvinia natans), змієголовник Рюйша (Dracocephalum ruyschianum), сон широколистий (Pulsatilla patens) та юринея волошковидна (Jurinea cyanoides). Чотири види занесені також до Червоної книги України (1996).

Сальвінія плаваюча виявлена лише в озері Шапарня (урочище Лісники).

Водяний горіх плаваючий зростає в ставках Голосіївського лісу, що створені на водотоках Дідорівка, Китаївський та Горіховатка. У деяких з них (ставок №2 Горіховатської долини) цей вид утворює угруповання на значній площі (Зеленая книга Украинской ССР, 1987). Інші види виявлені в південній частині парку, в т.ч. в заказнику «Лісники».

До Червоної книги України занесені двадцять чотири види судинних рослин, що ростуть на території Парку. Це:

Згідно Червоної книги України (2009) на території Парку зростає 24 види вищих судинних рослин: 

1) Булатка довголиста
2) Вовчі ягоди пахучі, вовче лико пахуче
3) Водяний горіх плаваючий
4) Гніздівка звичайна
5) Гронянка віргінська
6) Гронянка півмісяцева
7) Змієголовник Рюйша
8) Зозулинець болотний
9) Зозулині сльози яйцеподібні
10) Ковила дніпровська
11) Коручка темно-червона
12) Коручка чемерниковидна
13) Косарики черепитчасті
14) Лілія лісова
15) Любка дволиста
16) Осока затінкова
17) Пальчатокорінник м’ясочервоний
18) Пальчатокорінник Фукса
19) Півники сибірські
20) Підсніжник звичайний
21) Сальвінія плаваюча
22) Сон лучний (с. чорніючий)
23) Сон розкритий (с. широколистий)
24) Цибуля ведмежа, левурда.

Назва

Латинська назва

Коротка характеристика

Булатка довголиста

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.

Вид з родини зозулинцевих. Ареал охоплює Гімалаї, Західну Азію, Центральну та Західну Європу. Рідко трапляється у світлих лісах та на узліссях в лісовій, лісостеповій зонах України, частіше - в Гірському Криму. В.М. Любченко вказує цей вид для Голосіївського лісу. Декоративна рослина

Вовчі ягоди пахучі

Daphne cneorum L.

Вид з родини тимелеєві, третинний релікт. Поширений в Центральній та Південній Європі. В Україні зустрічається в Західному Поліссі, Волинській височині, Малому Поліссі, Розточчі, лісостеповій частині Придніпров'я. Зростає найчастіше в світлих соснових і дубово-соснових лісах, інколи на незаліснених крейдяних відслоненнях, пісках. Вид вказується для заказника «Лісники» Тут він знаходиться на східній межі ареалу. Декоративна рослина.

Водяний горіх плаваючий

Trapa natans L.S.l.

Вид з родини водяногоріхові. Поширений у водоймах Середньої, Сх. та Атлантичної Європи, Середземномор’я, Кавказу, Пд. Сибіру, Далекого сходу, Малої Азії В Україні він зустрічається у водоймах долин р. Дніпра, Прип’яті, Тетерева, Десни, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Ужа, Латориці, Боржави, Шацьких озер. В НПП «Голосіївський» вид поширений у водоймах Голосіївського лісу. Він зростає у ставках, створених на трьох водотоках – Китаївському, Дідорівському та Горіховатському.

Гніздівка звичайна

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Вид з родини зозулинцевих. Поширений у Європі, Середземномор'ї, на Кавказі, у Малій Азії, Західному Сибіру. В Україні зростає в широколистяних лісах лісової, лісостепової зон та в Гірському Криму. В НПП «Голосіївський» вид виявлений в урочищах Голосіївський ліс, Теремки, заказнику «Лісники» Дуже ймовірним є його зростання і на інших ділянках

Гронянка віргінська

Botrychium virginianum (L,) Sw.

Вид з родини вужачкових (папоротеподібні). Поширений в Північній і південній Америці, Японії, Китаї, Європі, Сибіру. В Україні рідко зустрічається в лісовій і лісостеповій зонах. Росте в світлих лісах та на луках. В НПП «Голосіївський» виявлений у заказнику Лісники в дубово-сосновому лісі (на узбіччі лісової дороги).

Гронянка півмісяцева

Botrychium lunaria (L.) Sw.

Вид з родини вужачкових (папоротеподібні). Голарктичний вид із диз’юнкціями в Австралії та Пн. Америці. В Євразії поширений в лісовій зоні у Європі, Зх. та Сх. Сибіру, Середній Азії, Гімалаях, на Далекому Сході. В Україні зростає в лісовій, рідше лісостеповій зонах на рівнині, в Українських Карпатах та в Кримських горах. В парку відомі місцезростання давні за літературними даними вид вказувався в Голосіївському лісі. Сучасні місцезростання не відомі.

Змієголовник Рюйша

Dracocephalum ruyschiana L.

Вид з родини губоцвітих. Палеарктичний вид поширений в Середземномор’ї, Центральній та Східній Європі,на Скандинавському п-ві, Кавказі, в Середній Азії, Монголії, Китаю, Японії. В Україні цей вид зрідка зустрічається на пн.-зх. Поділлі, Поліссі та в Лісостепу. В парку поодинокі місцезростання виявлені в південній частині заказника «Лісники».

Зозулинець болотний

Orchis palustris Jacq.

Вид з родини зозулинцевих. Поширений в Європі, Середземномор'ї, Західній Азії, на Кавказі. В Україні зустрічається в лісостеповій і степовій зонах (частіше на Лівобережжі), Гірському Криму, Закарпатті і Передкарпатті. В Голосіївському НПП вид зростає в заказнику «Лісники». Тут вид знаходиться на північній межі ареалу. Декоративна рослина.

Зозулині сльози яйцеподібні

Listera ovata (L.) R.Br.

Вид з родини зозулинцевих. Західнопалеарктичний вид (поширений в Європі, в Середземномор'ї, на Кавказі, в Малій та Середній Азії. В Україні нерідко трапляється в лісах в межах лісостепової і лісової зон, в Гірському Криму, дуже рідко - у степовій зоні. Вид зростає у лісах, переважно вологих широколистяних. В Голосіївському НПП вид зростає в ур. Теремки, в заказнику «Лісники». Дуже ймовірним є його зростання на інших ділянках

Ковила дніпровська

Stipa borysthenica Klok. ex Prokud.

Вид з родини тонконогових. Поширений у лісостеповій, степовій і, частково, лісовій зонах Євразії. В Україні вид розсіяно зустрічається в різних регіонах. Зростає на піщаних, супіщаних і легкосуглинкових ґрунтах як в лісах, так і в складі трав'яних рослинних угрупувань. У НПП зустрічається на боровій терасі Дніпра (заказник «Лісники» і прилеглі до нього території)

Коручка чемернико-видна

Epipactis helleborine (L.) Crantz

Вид з родини зозулинцевих. Ареал простягається від Західної Європи до Японії, включаючи Західну Азію і Гімалаї. В Україні вид зустрічається в лісовій і лісостеповій зонах, у Гірському Криму. Зростає в лісах, на узліссях, інколи на луках. У НПП вказується для Голосіївського лісу та заказника «Лісники»

Коручка чемернико-видна

Epipactis helleborine (L.) Crantz

Вид з родини зозулинцевих. Ареал простягається від Західної Європи до Японії, включаючи Західну Азію і Гімалаї. В Україні вид зустрічається в лісовій і лісостеповій зонах, у Гірському Криму. Зростає в лісах, на узліссях, інколи на луках. У НПП вказується для Голосіївського лісу та заказника «Лісники»

Коручка темно-червона

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser

Вид з родини зозулинцевих. Євразійський вид, поширений в Європі, на Кавказі, Уралі, в Зах. Сибіру, Середній Азії, Ірані. В Україні зростає в Карпатах, на Прикарпатті, в Поліссі, Лісостепу, Степу (зрідка) та Гірському Криму. В парку відмічена по терасі Дніпра (Дачне лісництво).

Косарики черепитчасті

Gladiolus imbricatus L.

Вид з родини півникових. Європейський вид поширений в Центральній Європі, Середземномор’ї. В Україні зустрічається в Карпатах, на Поліссі, Малому Поліссі, Розточчі-Опіллі, у Зх. Лісостепу, на Лівобережжі та в Криму. На території парку є дуже рідкісним видом. Відоме місцезростання виявлене на торф’янистій луці біля озера Шапарня.

Лілія лісова

Lilium martagon L.

Вид з родини лілійних. Ареал включає Європу і Південний Сибір. В Україні зустрічається в лісовій, лісостеповій зонах. Найбільш чисельний в Карпатах. Високодекоративний вид, поширення якого скорочується Зростає в лісах і на узліссях. У НПП вказується для Голосіївського лісу, ур. Теремки.

Лілія лісова

Lilium martagon L.

Вид з родини лілійних. Ареал включає Європу і Південний Сибір. В Україні зустрічається в лісовій, лісостеповій зонах. Найбільш чисельний в Карпатах. Високодекоративний вид, поширення якого скорочується Зростає в лісах і на узліссях. У НПП вказується для Голосіївського лісу, ур. Теремки.

Любка дволиста

Platanthera bifolia (L.) Rich.

Вид з родини зозулинцевих. Ареал охоплює Європу, Середземномор'я, Сибір, Кавказ. В Україні зустрічається в лісовій, лісостеповій зонах, рідко - в степовій зоні. Росте у лісах (частіше в світлих), на узліссях, на луках. У НПП вказується для Голосіївського лісу, заказника «Лісники». Декоративний вид.

Осока затінкова

Саrex umbrosa Host

Вид із родини осокових. Неморально-монтанний вид, який зростає в Атлантичній, Центральній, Пд. та Сх. Європі. В Україні трапляється в поліській та лісостеповій зонах Правобережжя (за винятком Закарпатської низовини), в Карпатах і в окремих локалітетах пн.-зх. Лівобережного Полісся. На території парку відоме місцезнаходження знаходиться в північно-західній частині заказника «Лісники».

Пальчатоко-рінник
м'ясо-червоний

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo

Вид з родини зозулинцевих. Вид поширений в Європі, Малій Азії, на Кавказі, в Джунгарії, Монголії, Західному Сибіру (палеарктичний ареал). Зустрічається в більшій частині України (крім Степу). Зростає на луках (частіше вологих), болотах, у вологих лісах. У НПП зростає в північно-східній частині заказника «Лісники». Декоративний вид.

Пальчатоко-рінник Фукса

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo

Вид з родини зозулинцевих. Вид поширений в помірній зоні Євразії (палеарктичний вид). Зустрічається на значній частині України (крім Гірського Криму і більшої частини степової зони). Вказується для заказника «Лісники». Декоративна рослина.