Національний природний парк «Голосіївський» розташований у правобережній частині м. Києва і охоплює північну частину Лісостепу (Голосіївський адміністративний р-н), та  південь зони мішаних лісів (Київське Полісся). Листяні, мішані та хвойні (соснові) ліси різного ценотичного складу займають більше 90 % від загальної площі НПП «Голосіївський».

Лісові екосистеми замайють понад 90% території НПП "Голосіївський"
(на фото Голосіївський ліс)

Лісостепова частина включає ділянки листяних лісів (Голосіївський ліс разом із прилеглим Голосіївським парком ім. Максима Рильського, урочища Теремки та Бичок), надзаплавну терасу Дніпра, вкриту переважно сосновими і сосново-дубовими лісами, та лісо-болотний комплекс у долині невеличкої річки Віти, притоки Дніпра. 

Голосіївський ліс – унікальний масив листяних, переважно дубово-грабових, лісів на пагорбах Київського лесового плато. Візитівкою Голосіївського лісу є вікові дуби, групи яких можна зустріти у різних частинах урочища. Кілька десятків дубів мають обхват 4,5 м і більше, а їх вік перевищує 400 років. Навесні Голосіївський ліс вкривається різнокольоровим килимом первоцвітів, зокрема тут зростають такі рідкісні види, як підсніжник білосніжний (Червона книга України - ЧКУ), рясти порожнистий, проміжний та ущільнений, проліска дволиста. З цим масивом пов’язані такі види із ЧКУ, як коручка пурпурова, коручка морозниковидна, лілія лісова та інші.

В Голосіївському лісі понад 50 дубів мають обхват стовбура 4,5 м і більше

Урочище "Теремки" за природними умовами та видовим складом нагадує Голосіївський ліс, але знаходиться воно на вирівняній частині Київського плато. Як і попередній масив, урочище оточене забудовами. Тут збереглись дубово-грабові ліси із значною участю черешні. Саме в них наявні  великі популяції із ЧКУ – лілії лісової та зозулиних сліз яйцевидних, зрідка відмічені півники сибірські та гніздівка звичайна.

Урочище "Теремки" взимку

Невелике урочище "Бичок" – єдина в межах парку ділянка, де збереглась заплавна діброва з різнобарвним травостоєм. В деревостані в основному домінує дуб звичайний. Зустрічаються екземпляри віком кілька сотень років. Характерними є заплавні пониження з переважанням в’язів і чорної та білої тополь.

На піщаних терасах Дніпра в південній частині НПП "Голосіївський" переважають соснові ліси. Піщані сухі підвищення займають соснові ліси лишайникові із псамофітним комплексом. У пониженнях рельєфу формуються вологіші сосново-дубові ліси із домінуванням у трав’яному ярусі папороті орляка звичайного. Саме з цим масивом пов’язані види із ЧКУ: ковила дніпровська, ковила волосиста, вовчі ягоди пахучі, сон лучний, сон розкритий та ін., а також регіонально рідкісні – плаун булавовидний, зимолюбка зонтична, скорзонера пурпурова, чорноголовка великоквіткова, гвоздика несправжньорозчепірена, юринея волошковидна та ін.

Сосновий ліс в південній частині НПП "Голосіївський"

Лісо-болотний комплекс у долині річки Віта – один із найбільш важкодоступних природних масивів не лише Києва, а й прилеглих районів. Територія характеризується чергуванням чисельних рукавів річки Віти та затоплених ділянок вільхових лісів із піднятими, витягнутими вздовж водотоків «острівцями» листяних лісів. Значні площі займають ясеново-дубові та кленово-ясеново-дубові ліси зірочникові. Досить добре поширеними є лісові угруповання із цибулею ведмежою, включені до Зеленої книги України.

Ліси з переважанням цибулі ведмежої в трав'яному покриві.
Урочище "Лісники", південна частина НПП "Голосіївський"
Вільховий ліс в урочищі "Лісники"

Святошинсько-Біличанський масив, який увійшов до складу Парку у 2014 році, відноситься до фізико-географічної області Київського Полісся природної зони мішаних лісів. Серед рослинності переважають дубово-соснові ліси, але досить поширеними є соснові ліси, які набувають більш поліських рис у порівнянні з іншими частинами Парку. Саме тут наявні соснові ліси зеленомохові та чорницево-зеленомохові, в екотопах яких зростає плаун колючий.

Світла діброва. Святошинсько-Біличанський масив (північна частина НПП "Голосіївський")
Сосновий ліс. Святошинсько-Біличанський масив