Студентські практики в НПП "Голосіївський"

Національний природний парк «Голосіївський» - одне з улюблених місць для проведення польових та науково-виробничих практик студентів міста. 

НПП
Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка під час проходження практики в НПП "Голосіївський"

Освітня робота зі студентами на території Національного природного парку «Голосіївський» проводиться шляхом створення умов для виконання дипломних, курсових робіт, проходження виробничих та польових практик. Проведення польових практик для студентів організовують працівники парку спільно з викладачами навчальних закладів. Матеріали за результатами польових практик надаються до освітніх закладів для подальшого використання в навчальному процесі. Зібрана інформація використовується здебільшого у наукових цілях, а також є базовим матеріалом для природоохоронних та еколого-освітніх цілей. 

НПП

 

Так, в рамках угод про співпрацю, вже пройшло практику біля 200 студентів із різних вищих навчальних закладів Києва. Серед них студенти Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету, кафедри екології, спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; географічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Географія рекреації та туризму»; Національного авіаційного університету, кафедра екології, дисципліна «Заповідна справа»; лісогосподарського факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України; Києво-Могилянської академії, факультет природничих наук, кафедра екології, спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування» та ін.

НПП
Освоєння студентами настільних еколого-освітніх ігор

Екологічну практику з 4 по 24 червня 2018 року проходили студенти 2-го курсу Навчально-наукового інституту екологічної безпеки (ННІЕБ) по спеціальності «Екологія», спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітнього ступеня «Бакалавр» ( 9 чол.). Студенти не тільки освоїли теоретичні питання заповідної справи, але й виконали усі практичні завдання, написали відповідні звіти. Практична допомога з боку студентів полягала в участі в облаштуванні екологічних стежок, а саме: маркуванні, прибиранні, усуненні наслідків псування вказівників та ін. Крім того, студенти здійснили переклад брошури «Знайомтесь. НПП «Голосіївський» англійською мовою.

НПП
Студенти та викладачі Навчально-наукового інституту екологічної безпеки, а також співробітники НПП "Голосіївський" під час проходження практики в червні 2018 р.